EU voorzitterschap

Auteur:

Gepubliceerd op: 27-03-2024

België is momenteel voorzitter van de Europese raad. Deze week is er een 2-daagse conferentie over de toekomst van de Europese gezondheidsunie. Ministers voor volksgezondheid, beleidmakers en experten verzamelen hiervoor in Brussel. Op de agenda staan oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel, voorbereiding op crisissen en de bevoorrading van geneesmiddelen.

De conferentie heeft tot doel de toekomstige Europese gezondheidsagenda te bepalen voor de legislatuur 2024-2029 van de Europese Commissie. Goede praktijken van Belgische projecten in de gezondheidszorg inspireren de Europese genodigden.

Tijdens de conferentie bespreken deelnemers uitgebreid mogelijke strategieën om de schaarste aan gezondheidszorgmedewerkers aan te pakken, aangezien veel landen met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben. Een wonderoplossing is er spijtig genoeg niet. Denkpistes omvatten het efficiënter organiseren van de inzet van zorgmedewerkers en het versneld inzetten op gezondheidspreventie. Het promoten van een gezonde levensstijl onder de bevolking kan helpen de vraag naar zorg te verminderen. De conferentie gaf zelf het goede voorbeeld: alle drank- en eetmomenten waren alcoholvrij.

De mogelijkheden van arbeidsmigratie als oplossing voor personeelstekorten kwamen uitgebreid aan bod. Aandacht voor de lange termijneffecten en de bescherming van de werknemers zijn hierbij aandachtpunten. De VVSG vertaalde voor de gelegenheid een samenvatting van haar standpunt over ethische arbeidsmigratie in de zorg. Voor arbeidsmigratie is het Europese denkkader wellicht niet voldoende; en dient men een wereldwijd perspectief te nemen.

Naast het personeelsthema bespraken de deelnemers ook de bevoorrading van medicatie in Europese landen en de voorbereiding op toekomstige gezondheidscrises. Men erkent dat beide kwesties binnen Europa kunnen worden aangepakt door intensievere samenwerking.

Mike Deschamps