Auteur:

Gepubliceerd op: 21-06-2023

Woonzorgcentra vinden moeilijk voldoende zorgmedewerkers. Daarom maken ze meer en meer gebruik van arbeidsmigratie als alternatieve oplossing voor het oplossen van de personeelskrapte. De huidige procedures van arbeidsmigratie en diploma-erkenning van verpleegkundigen duren lang en zijn niet steeds op elkaar afgestemd. Ook integratie, wonen en leven in de samenleving, bijkomende taalopleiding en ethische overwegingen spelen mee. De VVSG vraagt dat de centrale overheden het proces van arbeidsmigratie in de zorg gaat coördineren, zodat publieke zorgvoorzieningen er vlotter kunnen gebruik van maken.

 

Creatieve oplossingen

De klassieke oplossingen om personeelstekorten op te vangen raken meer en meer uitgeput. Zo zoeken publieke woonzorgcentra naar creatieve oplossingen voor personeelstekorten, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van verpleegkundigen van buiten Europa. Nu neemt ieder lokaal bestuur als werkgever hier zelf het initiatief. Het is een hele zoektocht om uit te dokteren hoe dit proces van migratie in elkaar zit. Ook aspecten rond wonen, verblijfs- en werkvergunning, inburgering en erkenning van diploma’s zijn belangrijk om de migratie succesvol te maken. Het respecteren van mensenrechten is uiteraard ook essentieel.

 

Noodzaak van een geïntegreerd en gecoördineerd proces

Aan de centrale overheden vragen we een globale geïntegreerde en gecoördineerde aanpak, zodat publieke werkgevers niet telkens opnieuw het warm water dienen uit te vinden. Het begint al met een goede voorbereiding in het land van herkomst. Deze centrale (publieke) arbeidsbemiddeling kan overeenkomsten afsluiten met zorgvuldig geselecteerde landen, zodat aldaar de arbeidsmarkt niet ontwricht wordt. Erkenning en gelijkschakeling van diploma is nodig. Deze procedures dienen zo kort mogelijk te zijn en op elkaar aan te sluiten. Integratie- en inburgeringsaspecten en kennis van het Nederlands blijken kritische succesfactoren om tewerkstelling te doen slagen.

 

Lokale inspanningen en opleidingstrajecten

Naast arbeidsmigratie zetten lokale besturen alle inspanningen verder om werkzoekenden en niet-actieve werkwilligen wonend en verblijvend in onze regio aan de slag te krijgen en te houden. De personeelstekorten in zorg pakken we bijvoorbeeld aan via opleidingstrajecten van inwoners uit Vlaanderen. In de toekomst zal het werk anders organiseren met de schaarse personeelsmiddelen aan belang winnen.

Mike Deschamps