Auteur:

Gepubliceerd op: 01-12-2022

In januari 2023 treden de decretale bepalingen rond de 4de pijler inburgering, ‘het participatie- en netwerktraject’  in voege. Naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, wordt het inburgeringstraject uitgebreid met een 4de pijler, met name een participatie -en netwerktraject. Het participatie- en netwerktraject traject wordt vanaf dan voor een deel van de inburgeraars verplicht. Om het mogelijk te maken voor de inburgeraar om een geschikt participatie- en netwerkinitiatief te vinden, wordt van de lokale besturen verwacht dat ze het aanbod hiervoor ontsluiten.

Om de rol van de lokale besturen bij dit participatie- en netwerktraject (vierde pijler inburgering) te duiden en de ondersteuning die hen zal worden geboden, nodigen het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Agentschappen Integratie en Inburgering, Europa WSE en de VVSG u graag uit voor een informatieve webinar op 13 december 2022.

De webinar wil alvast antwoord bieden op de volgende vragen:

  • Wat is de 4de pijler inburgering, het participatie- en netwerktraject?
  • Lokale besturen ontsluiten het aanbod. Wat houdt dit in? Hoe zullen ze ondersteund worden?
  • Hoe vindt de inburgeraar zijn weg naar het aanbod? Wat doet de trajectbegeleider van de Agentschappen Integratie en Inburgering? Hoe verloopt de samenwerking van het Agentschap Integratie en Inburgering met de lokale besturen.
  • Hoe zal Vlaanderen de lokale besturen en organisaties ondersteunen in een regionale aanpak?

Praktisch

  • 13 december 2022 van 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Voor lokale besturen: mandatarissen, medewerkers samenleven, integratie, gelijke kansen, welzijn,  sociaal beleid, vrije tijd, cultuur, erfgoed, sport, mondiaal beleid, ….
  • Inschrijven via de link. Door in te schrijven verlenen de deelnemers hun toestemming tot opname van de webinar.
  • Vragen kunnen tijdens de presentatie schriftelijk gesteld  worden via Q & A en zullen schriftelijk beantwoord worden.
  • De webinar wordt opgenomen zodat deze later nog geconsulteerd kan worden.

 

 

 

 

Sabine Van Cauwenberge