Auteur:

Gepubliceerd op: 26-04-2022

Binnen het project Cyberveilige Gemeenten richt de VVSG een denktank op rond lokale cyberuitdagingen. Met deze denktank willen we tegemoetkomen aan de vraag bij de lokale besturen om in te zetten op kennisopbouw en visie-ontwikkeling rond relevante thema’s binnen het domein van cyberveiligheid. De thema’s die behandeld worden in de strategische denksessies, zijn afhankelijk van lokale noden en vraagstukken die aan bod komen binnen het bestaande netwerk. De denktank kent een wisselende samenstelling, afhankelijk van het vraagstuk dat voorligt.


Transitie naar de cloud

Het eerste thema dat de denktank zal behandelen gaat over de transitie naar de cloud. Zijn de besturen die in de cloud werken beter gewapend tegen mogelijk IT-veiligheidsproblemen? Wat zijn de do's en de dont's bij deze transitie en hoe verhoudt deze transitie zich ten opzichte van het privacy-aspect? Ter wijze van intro lieten we cloud-expert Eddy Willems aan het woord op het slotevent 'Cyberveilige gemeenten' op 29 april.
 

Deelnemen aan de denktank?

Besturen die graag meedenken of hun ervaringen rond dit thema wensen te delen kunnen zich aanmelden bij Jolien Schoonooghe. De eerste sessie zal doorgaan in juni.

 

Jolien Schoonooghe