Auteur:

Gepubliceerd op: 02-02-2022

Op 1 februari 2022 is een intensief begeleidings- en coaching traject voor de LIVC’s R van start gegaan. Wenst jouw lokaal bestuur meer ondersteuning in de opstart of optimalisatie van de LIVC R? Dan is dit je kans!

Hoewel een LIVC R (voluit: lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme) niet meer weg te denken is in de preventie en aanpak van gewelddadige radicalisering, is een vlotte werking ervan nog niet overal vanzelfsprekend. Deze multi-agency aanpak brengt namelijk heel wat uitdagingen met zich mee. Denk maar aan het uitwisselen van informatie aan de overlegtafel, het vertrouwen tussen actoren, het evalueren van de werking, om nog maar te zwijgen van nieuwe fenomenen waarmee men geconfronteerd wordt.

Aan die noden wil dit nieuwe project tegemoet komen, door steden en gemeenten op maat te ondersteunen in de opstart of werking van hun LIVC R. De VVSG kijkt hierbij naar zowel steden en gemeenten in de opstartfase, als naar werkingen die men wil (re-)activeren, optimaliseren of waar men tools wenst om de LIVC R te evalueren.

Dit traject zal lokale besturen ondersteunen bij de monitoring en evaluatie van de LIVC’s R en zal inter- en supervisie faciliteren om de multi-agency aanpak toekomstgericht vorm te geven. Daarnaast zal er over de taal- en landsgrenzen heen worden gekeken voor inspirerende multi-agency praktijken en wordt er een kennisplatform opgericht voor het ontsluiten van procedures en inspirerende praktijken op vlak van multi-agency aanpak in binnen- en buitenland.

Heb je interesse in dit traject? Contacteer ons dan voor het einde van deze maand

.

Katrien Van Mele