Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2021

Goed nieuws voor actoren uit Vlaamse diensten, voorzieningen en gesubsidieerde organi­saties. Na een lange periode van onduidelijkheid, kunnen deze actoren vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse decreet van 21 mei 2021 deelnemen en informatie delen op de vergaderingen van de lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, kortweg LIVC R. Een LIVC R is een multidisciplinair casusoverleg, onder leiding van de burgemeester, dat als doel heeft om terroristische misdrijven te voorkomen door vroegtijdig signalen van radicalisering te bespreken en, indien noodzakelijk, een geïndividualiseerd opvolgingstraject voor hen uit te werken.

Sinds vrijdag 9 juni 2021 is het decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Om te anticiperen op een aantal vragen rond dit nieuwe decreet werkte de VVSG, in samenwerking met de Vlaamse overheid en in opdracht van de Vlaamse regering twee publicaties uit. Een eerste publicatie richt zich op personen die nog niet vertrouwd zijn met de LIVC R en meer willen te weten komen over het opzet, de werking en de finaliteit ervan. Voor hen werd een vraag- en antwoordfiche LIVC R ontwikkeld. Als het antwoord niet terug te vinden is in de fiche, dan kan je best een kijkje nemen in het uitgebreide draaiboek LIVC R. Dat biedt je naast meer duiding over het juridische kader, eveneens ook een inzicht in een praktijkgericht stappenplan. Het draaiboek werd vooral ontwikkeld voor lokale besturen die zoekend zijn naar een goede manier om hun LIVC R te ontwikkelen of verder vorm te geven, maar kan tevens nuttig zijn voor elke professional die meer duiding wil over wettelijke bepalingen en lokale praktijken.

Indien je na het lezen van de fiche of het draaiboek nog geen antwoord hebt gevonden op je vraag, kan je steeds contact opnemen met maarten.dewaele@vvsg.be of radicalisering@vvsg.be

Maarten De Waele