Auteur:

Gepubliceerd op: 22-12-2021

Vanaf 1 februari 2022 zal de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met steun van de Vlaamse regering, nog meer inzetten op de lokale aanpak van radicalisering. Dan start er namelijk een intensief begeleidings- en coaching traject voor de LIVC’s R, waarmee lokale besturen ondersteuning krijgen in de aanpak van gewelddadige radicalisering.

De LIVC’s R zijn niet meer weg te denken in de aanpak van gewelddadige radicalisering. De zogenaamde Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R) zijn een multidisciplinair platform waar op initiatief van de burgemeester politiediensten, preventiediensten en lokaal bestuur samen zitten om via een casusgerichte aanpak geradicaliseerde individuen intensief op te volgen. Maar de LIVC’s R zijn nog niet in alle steden en gemeenten geïnstalleerd. Uit een bevraging van de VVSG uit 2020 bleek dat 11% van de respondenten geen plannen had om een LIVC op te starten. Dat is opmerkelijk, aangezien de oprichting van een dergelijk platform verplicht is volgens de wet van 2018. Redenen die gemeenten aangeven om geen LIVC R op te richten zijn de afwezigheid van signalen van radicalisering, het ontbreken van een nood om een dergelijk platform op te richten en een gebrek aan capaciteit of ondersteuning bij het opstarten van een dergelijk lokaal overlegplatform.

Aan die noden wil dit nieuwe project tegemoet komen, door steden en gemeenten op maat te ondersteunen in hun werking. Of ze nu in de opstartfase zitten, of een goed draaiende LIVC R hebben. VVSG zal lokale besturen ondersteunen bij de monitoring en evaluatie van de LIVC’s R en zal inter- en supervisie faciliteren om de multi-agency aanpak toekomstgericht vorm te geven. Daarnaast zal er over de taal- en landsgrenzen heen worden gekeken voor inspirerende multi-agency praktijken en wordt er een kennisplatform opgericht voor het ontsluiten van procedures en inspirerende praktijken op vlak van multi-agency aanpak in binnen- en buitenland.

Heeft u interesse in dit traject? Dan kan u via deze link contact opnemen met VVSG.

Katrien Van Mele