Auteur:

Gepubliceerd op: 08-02-2023

URBACT laat toe om netwerken te creëren rond het zoeken naar oplossingen rond een welbepaalde uitdaging. Deelname aan een netwerk stelt een lokaal bestuur in staat te profiteren van een gestructureerd en georganiseerd proces van uitwisseling en leren met andere lokale besturen om te komen tot een geïntegreerd lokaal en duurzaam actieplan. De aanvragen moeten vóór 31.03.2023 worden ingediend.

Deze zogenaamde netwerken voor actieplanning hebben een looptijd van 31 maanden. Het traject bestaat uit 4 afzonderlijke fasen met bijbehorende mijlpalen. Alle netwerken zullen een minimumaantal standaardactiviteiten hebben en steun op maat krijgen van netwerkdeskundigen.

Van de netwerken wordt verwacht dat zij ten minste 6 transnationale kernbijeenkomsten organiseren en een aanvullende reeks op maat gesneden uitwisselings- en leeractiviteiten aanbieden. Deze bijeenkomsten zullen als input dienen voor de coproductie van geïntegreerde actieplannen (IAP's) op lokaal niveau.

URBACT-netwerken bestaan uit 8 tot 10 partnerbesturen van alle groottes (maximaal 2 niet-stedelijke partners), afkomstig uit de hele EU (minimaal 7 landen) en met een evenwichtige verdeling over de verschillende soorten regio's (minimaal 70% van de partners komt uit overgangsregio's en minder ontwikkelde regio's). Onder leiding van een leidende partnerstad en begeleid door een deskundige zullen de lokale besturen samenwerken rond een uitdaging op het gebied van lokaal beleid en een lokaal geïntegreerd actieplan ontwikkelen.

Partners uit "meer ontwikkelde regio's" kunnen tot 60% worden medegefinancierd, 70% voor "overgangsregio's" en tot 80% voor "minder ontwikkelde regio's". Lokale besturen uit de provincie Limburg komen in aanmerking als “overgangsregio”, de rest van Vlaanderen wordt beschouwd als “meer ontwikkelende regio”.

De maximale totale subsidiabele kosten bedragen 850.000 euro.

Volg de infosessie 

Op 15 februari (11u15-12u15) geeft Jenny Koutsomarkou, Head of Unit for Communication and Capitalisation in the URBACT secretariat, meer uitleg over URBACT via een digitale infosessie. In het programma is er ruimte gelaten om vragen te stellen. Schrijf je dus nog snel in!

Meer weten?

URBACT heeft een zoekmachine waar je kan kijken welke voorstellen voor netwerken er reeds gedaan zijn en dus waar je kan aansluiten. Bestaat er nog geen netwerk, dan kan je ééntje voorstellen.

Heb je vragen over URBACT, dan kan je ze altijd stellen aan Jasper Vervloet, VLAIO - Afdeling Europese Programma’s – EFRO (02 553 38 44).

Wil je meer weten over deze en andere Europese subsidieprogramma’s? Check dan zeker de subsidiegids voor de lokale besturen van VLEVA.

 

Kris Versaen