Auteur:

Gepubliceerd op: 01-02-2023

Binnen het CERV-programma voorziet de Europese Unie subsidies voor jumelageprojecten. Deze jumelageprojecten moeten tot doel hebben de interculturele dialoog te bevorderen door mensen van verschillende nationaliteiten en verschillende talen samen te brengen en hen de kans te geven deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Meer informatie vind je hier terug.

Wat zijn de doelstellingen waaraan het project moet voldoen?

  • Een toename en aanmoediging van wederzijds begrip en vriendschap tussen burgers op lokaal niveau;
  • Steun voor burgers uit lokale gemeenschappen om de meerwaarde van de EU te ervaren en te erkennen via een aanpak aan de basis;
  • Een groter gevoel van verbondenheid met de EU;
  • Bevordering van een duurzame band tussen gemeenten en burgers.

Vanaf 15 maart kan je je project indienen. De uiterste datum voor indiening is 20 september.

Wil je meer weten over deze en andere Europese subsidieprogramma’s? Check dan zeker de subsidiegids voor de lokale besturen. Andere interessante subsidies binnen het CERV-programma zijn European Remembrance en Europa voor de Burger.

 

Kris Versaen