Auteur:

Gepubliceerd op: 13-10-2021

Brugge, Huldenberg, Kalmthout, Kontich, Landen en Lebbeke waren de eerste zes gemeenten die in januari 2021 intekenden op het SDG Pioneerprogramma. Wie treedt er in hun voetsporen?

Wat is het SDG Pioneerprogramma?

Vanuit een SDG-scan van het lokaal bestuur wordt een SDG-actieplan geformuleerd op maat van het bestuur. Vervolgens wordt het bestuur gecoacht bij de realisatie en opvolging ervan. Na een succesvolle eindevaluatie ontvangen de deelnemende besturen het internationale SDG Pioneer opleidings- en implementatiecertificaat van UNITAR, het opleidingsinstituut van de Verenigde Naties.

Handen uit de mouwen

Het SDG Pioneerprogramma vraagt een actief engagement. In de begeleiding streven we zeven resultaatsgebieden na, die nauw met elkaar verbonden zijn:

  1. Begrijpen: de gemeente begrijpt de SDG’s, de achterliggende visie en samenhang.
  2. Organiseren: de gemeente brengt haar organisatie in stelling met een intern verantwoordelijke en een SDG-team. Ze bepaalt bovendien hoe ze burgers betrekt in het project.
  3. Uitklaren: de gemeente houdt zichzelf een spiegel voor en evalueert de situatie ‘as is’. Handelen we op vandaag in lijn met de SDG’s? Waar wel, waar niet?
  4. Formuleren: de gemeente stelt haar kompas in op Agenda 2030. Eerst op strategisch niveau (missie, visie, ethische principes en waarden), vervolgens stelt ze een actieplan op voor de komende twee jaar.
  5. Implementeren: de gemeente gaat concreet aan de slag en rolt het actieplan uit. Medewerkers en burgers worden volop betrokken in de initiatieven.
  6. Monitoren: de gemeente monitort het verloop en de resultaten. Ze bedient zich daarbij van een SDG-monitor op maat, die door IDEA Consult wordt klaar gemaakt.
  7. Communiceren en rapporteren: de gemeente maakt een communicatieplan en rapporteert de voortgang m.b.t. het actieplan.

Praktisch

Kandidaatstelling voor het programma 2022-2023 is mogelijk tot 31/12/2021. De prijs voor de begeleiding bedraagt tussen de €10.000 en €20.000 excl. BTW, afhankelijk van de grootte van het bestuur. Een subsidiescan is inbegrepen.

Het SDG Pioneerprogramma is een initiatief van de VVSG, IDEA Consult en CIFAL Flanders.

Voor meer info kan je terecht bij Bart Van Herck (0477 26 34 33) of Jules De Winter (0472 03 76 91).

Jules De Winter