Auteur:

Gepubliceerd op: 08-09-2021

Vlaamse lokale besturen blijven voorlopers in de lokale vertaling van de internationale 'Agenda 2030', beter bekend als de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's. Twee op drie Vlaamse gemeenten geven aan de Agenda 2030 opgenomen te hebben in hun beleidsplannen. Niet minder dan 117 gemeenten doen dit jaar ook weer mee aan VVSG's Week van de Duurzame Gemeente, tijdens dewelke deelnemende lokale besture hun duurzame helden in de kijker zetten en hun burgers informeren over de SDG's. Volg de activiteiten van de duurzame gemeenten op www.duurzamegemeente.be.  

Lokale besturen die zich verder willen verdiepen in de Agenda 2030 en hoe zij hieraan lokaal kunnen bijdragen, zijn welkom op het Belgische SDG-forum op 5  oktober. Het forum wordt georganiseerd door de VVSG en verschillende partnerorganisaties uit alle hoeken van de duurzame-ontwikkelingssector. Op het programma staan panelgesprekken rond duurzame economische, groene en sociale transitie en bijna 30 workshops over verschillende thema's zoals SDG's in de onderwijs- of financiële sector, SDG's en ondernemerschap, SDG's en lokale overheden, SDG's in het beleid, SDG's en mensenrechten, enzovoort. Programma en tickets op www.sdgforum.be

De VVSG organiseert regelmatig opleidingen rond de integratie van de Agenda 2030 in het lokaal beleid, zowel voor startende gemeenten als voor gemeenten die reeds SDG-stappen ondernamen. Bekijk onze website voor de laatste nieuwe vormingsactiviteiten. 

Heleen Voeten