Foto Stad Antwerpen
Foto Stad Antwerpen

Auteur:

Gepubliceerd op: 07-06-2023

De Vlaamse regering keurde in mei de tweede Projectoproep 'De ondersteuning van lokale besturen in het kader van samenleven in diversiteit: Plan Samenleven’ goed. 

Deze projectoproep wil ondersteuning bieden aan gemeenten en steden in het bevorderen van het samenleven in diversiteit. Op deze manier kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitrollen van acties om van samenleven in diversiteit een succes te maken.

Het Plan Samenleven beschikt in 2023 over een budget van 16 miljoen euro. Die middelen verdeelt Vlaanderen in 3 rondes. Meer info vind je op de website van Vlaanderen.

 

Wat?

Concreet gaat het om acties die inzetten op het:

 • verhogen van de veiligheid en leefbaarheid
 • versterken van het Nederlands 
 • versterken van competenties
 • het toeleiden naar de arbeidsmarkt en het ondernemerschap
 • het versterken van netwerken van burgers
 • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan
 • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, toeleiden naar cultuur etc.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc. Lees meer over de 24 acties.

 

Voor wie

 • Steden en gemeenten in het Vlaamse Gewest met meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst. Bekijk per gemeente het aantal inwoners van niet EU-14 herkomst (2022)(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Lokale besturen in het Vlaamse Gewest die samenwerken binnen een referentieregio én die samen meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst tellen. Binnen dat samenwerkingsverband dient 1 stad of gemeente de subsidieaanvraag in. Die stad of gemeente zal de subsidie ontvangen.
 • vzw ‘de Rand’ die de samenwerking aangaat met faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand voor zover die lokale besturen samen meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst tellen.
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad als plaatsvervangend lokaal bestuur voor het Vlaams integratiebeleid.

   

Procedure

 • 10 juli 2023 12u00: uiterlijke indiendatum projectvoorstellen
 • De financiële ondersteuning loopt vanaf 1 oktober 2023

   

Meer info

Sabine Van Cauwenberge