Auteur:

Gepubliceerd op: 29-09-2022

De Vlaamse regering keurde op 23 september 2022 vijftig dossiers goed van de projectoproep ‘Plan Samenleven’.  Het totale subsidiebedrag bedraagt 14,1 miljoen euro. Bij de ingediende dossiers zitten heel wat intergemeentelijke samenwerkingen. In totaal zijn er 106 Vlaamse gemeenten betrokken. De projecten starten nog dit najaar.

Lokale besturen weten het best wat de lokale noden zijn om samenleven in diversiteit te bevorderen. Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid ze hierbij ondersteunen. Meer info

20 oktober 'Kick-off Plan Samenleven' voor alle gemeenten

Op 20 oktober organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) in Brussel de 'Kick-off Plan Samenleven'. Opzet van de Kick-off

  • Lokale besturen laten kennismaken met concrete cases, maar kunnen
  • Lokale besturen kunnen ook gericht vragen stellen over hun ingediende acties.
  • Voldoende tijd voor onderlinge uitwisseling en kennisdeling
  • Een inspiratiebeurs met tal van organisaties

Alle lokale besturen zijn op de kick-off welkom, niet enkel de betrokken gemeenten van de ingediende dossiers. Er volgt wellicht nog een nieuwe projectoproep.   

Meer info

Sabine Van Cauwenberge