Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

Naar aanleiding van de Inspiratiedag Warmte op 29 maart in Tour&Taxis Brussel werd het nieuwe aanbod van VVSG Netwerk Klimaat en partners gebundeld. Zo werd op die dag de #Warmtegids en de VVSG Inspiratiekaart Warmtezonering gelanceerd. Instrumenten die de lokale besturen moeten helpen om hun lokale warmteplannen vorm te geven. 

Gemiddeld 3/4 van het energieverbruik van de Vlaamse gezinnen gaat naar warmte. 85% van die warmtevraag wordt vandaag nog ingevuld door fossiele brandstoffen. Deze 2 cijfers maken meteen duidelijk dat de lokale duurzame warmtetransitie dringend is. Met het aanbod dat je op deze pagina vindt, hopen we een versnelling te kunnen realiseren. 

Ook de opnames van het plenaire gedeelte en de slides van alle sprekers vind je hier binnenkort terug. 

 

Gawein Van Daele