Auteur:

Gepubliceerd op: 21-12-2022

VVSG wil wettelijk verbod op de verkoop en het transport van vuurwerk 

 

Meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten verbiedt vuurwerk tijdens de komende oudejaarsnacht, in 1 op tien gemeenten kan het enkel met geluidsarm vuurwerk. Dat blijkt uit een bevraging die de VVSG zopas deed bij haar leden. Hiermee nemen heel wat steden en gemeenten zelf het voortouw om feestvuurwerk door particulieren te bannen. De VVSG en de lokale besturen pleiten bij de federale overheid al langer voor een totaalverbod op zowel de verkoop aan als het transport van feestvuurwerk door particulieren.  Toch wil de federale overheid blijkbaar niet zo ver gaan.  

 

Positieve evolutie 

Meer dan de helft van de Vlaamse burgemeester neemt zelf het heft in eigen handen en geeft geen toelating meer aan particulieren om feestvuurwerk af te schieten op oudejaarsnacht 2023. Hiermee willen ze de overlast die ermee gepaard gaat aan banden leggen op hun grondgebied.  De veiligheidsrisico’s zijn niet min: jaarlijks vallen er slachtoffers en veroorzaken de knallen dierenleed en milieuverontreiniging.   

 

Volledig wettelijk verbod op verkoop en transport door particulieren 

Omdat handhaving van een lokaal verbod niet makkelijk is en gelet op de veiligheidsrisico’s, is de VVSG samen met haar leden al langer vragende partij voor een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren en het transport ervan, liefst grensoverschrijdend om vuurwerktoerisme te vermijden. De VVSG nam al verschillende initiatieven richting federale overheid. Minister van Economie Dermagne zou momenteel werken aan een wetsontwerp dat de verkoop van bepaalde soorten vuurwerk strikter reglementeert. Dat gaat voor de VVSG niet ver genoeg.  

 

Professioneel vuurwerk wel behouden 

De VVSG is wel voorstander van het behoud van de mogelijkheid dat lokale besturen een vergunning afleveren voor professioneel georganiseerd vuurwerk.  

 

Thais De Vuyst - Stafmedewerker lokaal veiligheidsbeleid

Thaïs De Vuyst