Auteur:

Gepubliceerd op: 21-02-2022

De Universiteit Gent voert onderzoek naar lokale democratie in verandering. Hoe werken nieuwe vormen van burgerparticipatie in op de bestaande representatieve democratie? Wat betekent dit voor de rollen, relaties en legitimiteitsopvattingen van kernspelers zoals burgers, middenveld, politici en ambtenaren?

Bestuurskundigen, politicologen en psychologen bundelen de krachten om deze en andere vragen te beantwoorden. Ze doen dat enerzijds via een bevraging van de genoemde kernspelers en anderzijds door veldonderzoek naar participatieve praktijken in Vlaamse steden en gemeenten.  

Bevraging

De online bevraging wordt uitgestuurd tegen het einde van februari. Ze peilt naar opvattingen over en houdingen ten aanzien van die veranderende lokale democratie. Meer dan 12.000 gemeenteraadsleden, schepenen, burgemeesters en leidend ambtenaren mogen een uitnodiging in hun mailbox verwachten.  

Om een passend beeld te krijgen van hoe diverse lokale bestuurders denken over deze veranderingen is een gedegen respons noodzakelijk. Dat laat ook toe te vergelijken met de visies van burgers en het middenveld. Bij deze dus een warme oproep om aan het onderzoek deel te nemen. De VVSG kijkt alvast uit naar de resultaten en zal samen met de onderzoekers de uiteindelijke resultaten van het onderzoek delen met haar leden.

Roman Cluytens