Auteur:

Gepubliceerd op: 24-08-2023

Op 23 juni 2023 organiseerden VVSG, Stad Oostende en het Kenniscentrum Data & Maatschappij (met ondersteuning van VLAIO) een dynamische co-creatiesessie in Oostende. Vertegenwoordigers van lokale besturen en technologiebedrijven verkenden samen de kansen van artificiële intelligentie (AI) voor lokale overheden. Ze focusten op interne processen en klimaat- en milieuproblemen en bedachten concrete AI-oplossingen.

Drie voorstellen werden ingediend voor de Trefdag Hackaton van Digitaal Vlaanderen in oktober, waarvan twee verder zullen worden ontwikkeld tijdens de Hackathon! Meer over deze inspirerende dag lees je in de zomerblog van het Kenniscentrum Data en Maatschappij.
 

Datagedreven vergroenen

Het eerste idee betreft het gebruik van AI om onthardingsbeslissingen te optimaliseren en de acceptatie onder burgers te verhogen. Door de inzet van een digitale tool die actuele gegevens analyseert, kunnen de impact en voordelen van mogelijke onthardingsprojecten effectiever worden voorspeld en uitgelegd aan de burgers.

 

Jouw bouwadvies-expert van de toekomst

Het tweede idee gaat over het gebruik van AI om het beoordelen van omgevingsvergunningen sneller en slimmer te maken. Door eerdere dossiers te analyseren, kan AI relevante informatie leveren voor het opstellen van gedegen adviezen en zelfs voorspellen of er protesten kunnen komen. Dit maakt de behandeling van vergunningsaanvragen efficiënter en ondersteunt het verdere proces.
 

Oproep deelname Hackaton 

Medewerkers van lokale besturen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de hackathon en bovenstaande ideeën mee vorm te geven, kunnen contact opnemen met Dorothee De Ganck (dorothee.deganck@vvsg.be). Je hoeft geen technisch expert te zijn, je kan ook deelnemen aan de hackaton vanuit je domeinexpertise (dus bijv. als omgevingsambtenaar, milieudeskundige, expert beleidsondersteuning, strategie, …). Meer details over de deelname worden in september bekendgemaakt.
 

Lerend netwerk AI en ethiek 

We dienen de kansen die AI biedt op een verantwoorde manier te benutten, daarom starten we vanuit VVSG (i.s.m. het Kenniscentrum Data en Maatschappij) in het najaar een lerend netwerk over technologie, AI en ethiek. Meer info volgt binnenkort! 

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor!
De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities.
Je leest er meer over op 
www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen

Dorothee De Ganck