Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2024

In maart-april 2024 nam de VVSG een bevraging af om zicht te krijgen op het lokaal mondiaal beleid (LMB) van de Vlaamse lokale besturen en de manier waarop zij aan de slag gaan met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s). We peilden eveneens naar de tevredenheid over de dienstverlening die de VVSG ter zake aanbiedt.

De resultaten in een notendop:

  • De personeelsinzet voor LMB bedraagt gemiddeld 0,69 VTE. De centrumsteden en de gemeenten met een stedenband zetten aanzienlijk meer personeel in, van 1 tot 4 VTE, terwijl het bij kleine gemeenten doorgaans gaat om een ambtenaar die enkele uurtjes per week aan mondiaal beleid besteedt.
  • De uitgaven voor LMB bedragen gemiddeld 120.739 €, personeelskosten inbegrepen. Bij de centrumsteden liggen de uitgaven tussen 100.000 € en 600.000 €. Bij kleine gemeenten zijn de uitgaven veel beperkter. De grootste uitgavenposten zijn subsidies voor ngo's en 4de Pijlerorganisaties (33%) en subsidies voor sensibiliserende activiteiten (15%).
  • De grootste uitdagingen zijn de interne versterking van het mondiaal beleid (bv. draagvlak, budget, personeelsinzet, visie op LMB) en dienstoverschrijdend samenwerken aan mondiale thema's.
  • De prioritaire thema's zijn duurzaam aankopen, de SDG's, wereldburgerschap, mensenrechten en eerlijke handel.
  • De Vlaamse lokale besturen stemmen massaal hun beleidsplanning af op de SDG's: 60% gaat de SDG's gebruiken als kapstok voor hun omgevingsanalyse en meerjarenplan, 40% monitort de vooruitgang op de SDG's en gebruikt VVSG's SDG-toets bij de uitwerking van acties en projecten. Het aantal lokale besturen dat de SDG's monitort is verdubbeld tegenover vorig jaar.
  • De tevredenheid over VVSG's ondersteuning is groot: 60% vindt dat onze ondersteuning bijdraagt tot de integratie van de SDG's in hun beleid, 66% vindt dat onze ondersteuning bijdraagt tot de versterking van hun mondiaal beleid.

Lees het volledige rapport.

Meer info: jules.dewinter@vvsg.be

 

Jules De Winter