Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2022

Vlaams minister Somers legt de VVSG-vraag om de groei van het Gemeentefonds inflatiebestendig te maken in september op de regeringstafel. Dat zegt hij in een brief aan de voorzitters van de VVSG en het burgemeestersoverleg van de centrumsteden.

Het Gemeentefonds kent een vaste groeivoet van 3,5% per jaar, wat momenteel een jaarlijkse toename van ca. 100 miljoen euro betekent. In jaren met een 'normale' inflatie betekent dit een reële stijging, die de gemeenten o.a. gebruiken om de stijgende pensioenlasten te financieren. Maar in een periode met sterke prijsstijgingen zoals vandaag, gaat het Gemeentefonds er in koopkracht op achteruit, ook al blijven de lokale uitdagingen even groot. De VVSG stelde daarom voor aan de Vlaamse regering om de jaarlijkse groei voortaan vast te klikken op ten minste 3,5%, maar die op te trekken tot het niveau van de inflatie in jaren waarin die boven de 3,5% uitkomt.

Vlaams minister Somers deelt de lokale bezorgdheid over de gevolgen van de inflatie op de gemeentelijke meerjarenplannen en de mogelijke impact op de investeringen. Er zijn binnen de Vlaamse regering nog geen afspraken over concrete maatregelen, zo lezen we verder. Verder wijst de minister op de voorspelbaarheid als een van de voordelen van de vaste groeivoet.

Binnen de Vlaamse regering is afgesproken om de situatie verder op te volgen en naar aanleiding van de begrotingsopmaak voor 2023 en de Septemberverklaring 'de gepaste keuzes te maken'. De minister zelf wil de lokale financië blijven monitoren om, als dat nodig is, 'gepaste versterkende maatregelen voor het vrijwaren van de lokale investeringen te kunnen ondersteunen'. Hij wil zich engageren om dit mee te nemen naar de komende begrotingsbesprekingen.

Nog even geduld dus voor eventuele witte rook.

 

Jan Leroy