amse

Auteur:

Gepubliceerd op: 05-07-2022

De inflatiegebonden stijging van de loonkosten van de lokale besturen bedraagt twee jaar op rij meer dan 6%. Dat blijkt uit de inflatievooruitzichten van het Planbureau van 5 juli 2022.

Elke maand op rij is het zoeken naar tekenen van een afzwakking van de voorthollende inflatie, maar voorlopig blijven die uit. Integendeel, het Planbureau schoof de verwachte eerstvolgende overschrijding van de spilindex alweer een maand dichter naar vandaag. Ze zou er nu al in augustus komen, met een verhoging van de lonen in de publieke sector met 2% vanaf oktober. In februari en mei 2023 zouden dergelijke stijgingen zich opnieuw voordoen, na overschrijdingen van de spilindex twee maanden eerder. 

Het gevolg is dat de loonkosten die de lokale besturen moeten dragen alleen al door de sterke prijsverhogingen dit jaar 6,33% hoger zouden liggen dan in 2021. Volgend jaar zou die inflatiegebonden toename zelfs 6,62% bedragen. Daar komen nog de baremieke verhogingen en de voortdurende toename van de pensioenkosten bovenop. Lokale besturen kijken trouwens niet alleen naar de eigen loonkosten, maar ook naar die van de politie- en hulpverleningszones, twee groepen besturen die in belangrijke mate van gemeentelijke financiering afhankelijk zijn.

Vooral dit jaar wordt het doorbijten om de noodzakelijke evenwichten te bewaren, want het Gemeentefonds neemt toe met 'slechts' 3,5%. Op de vraag van de VVSG om de groei ervan inflatiebestendig te maken, kwam nog geen antwoord van de Vlaamse regering.

De aanvullende belastingen, die andere belangrijke gemeentelijke ontvangstenbron, ondergaan dit jaar nog geen impact van de inflatie. Vanaf volgend jaar zou dat wel het geval zijn, en dan vooral voor de ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Op 1 januari 2023 worden de kadastrale inkomens immers automatisch geïndexeerd op basis van de gemiddelde evolutie van het indexcijfer van consumptieprijzen van 2022, of naar schatting 8,5%. Een jaar later zou er nog eens 4,5% bijkomen. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting reageren nog later op de indexaanpassingen van de lonen, met in 2023 slechts ongeveer één derde van de belastingen op de fors gestegen lonen die vanaf 2022 werden verdiend.

Jan Leroy

Jan Leroy