Auteur:

Gepubliceerd op: 25-01-2023

Op 24 januari 2023 werd de omzendbrief van minister Verlinden gepubliceerd met de instructies en het stappenplan te volgen door Hulpverleningszones bij fusies van gemeenten.  Deze vervangt de versie van 9 maart 2018.

De omzendbrief geeft uitleg over de te volgen stappen en stelt de impact op de betrokken zones voor inzake territoriale indeling, samenstelling zoneraad en zonecollege, dotatie en budget. Deze leidraad is van toepassing op de gemeentefusies die zullen plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

  • een fusie van 2 of meer gemeenten die binnen dezelfde zone liggen;
  • een fusie van 2 of meer gemeenten die in een verschillende zone liggen;
  • een fusie van zones (naar aanleiding van een fusie van 2 of meer gemeenten of los hiervan).

De gevolgen en te ondernemen acties van elke situatie worden opgelijst in de omzendbrief.

 

Thaïs De Vuyst