Provider image

Deze omzendbrief geeft uitleg over de stappen, te volgen door de hulpverleningszones in geval van de fusies van de gemeenten of de zones. Het stelt de impact op de betrokken zones voor (met name inzake dotatie en budget). Deze leidraad is van toepassing op de gemeentefusies die zullen plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Ingeval van latere fusies, zal deze leidraad herzien worden.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.