Auteur:

Gepubliceerd op: 30-06-2022

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) meldt in haar nieuwsflits dat de blauwdruk voor de opmaak van hemelwater -en droogteplannen is aangevuld met een methodiek om het teveel aan hemelwater dat afstroomt van onverharde oppervlaktes te begroten. Ook verduidelijkt Vlaanderen dat de lokale besturen ten laatste op 31/12/2024 over een goedgekeurd hemelwater – en droogteplan moeten beschikken en aan welke criteria bestaande plannen moeten voldoen.

De VVSG vindt deze verdere verduidelijkingen een goede zaak. Gemeenten en hun rioolbeheerders werken reeds hard aan de opmaak van hemelwater – en droogteplannen en kunnen hier nu verder mee aan de slag. Over de toetsing van de plannen in functie van het behoud van subsidies is er nog geen volledige duidelijkheid. Wat de VVSG betreft is het vooral belangrijk dat door samenwerking bij de opmaak men een gedragen plan krijgt dat de gemeenteraad beoordeelt en goedkeurt. De VVSG roept dan ook de waterloopbeheerders en andere stakeholders, die door de opdrachtgevers worden uitgenodigd om mee te werken aan de plannen, op om daar ook daadwerkelijk op in te gaan. Een eventuele latere toetsing zou dan louter een formaliteit mogen zijn. De VVSG vraagt ook om snel duidelijkheid te verschaffen over die toetsing.

Lees hier meer.

 

Christophe Claeys