Auteur:

Gepubliceerd op: 15-09-2022

De Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales vragen dat de Vlaamse Regering niet bespaart op subsidies voor lokaal afvalbeheer en vanaf 2023 opnieuw jaarlijks 5,5 miljoen euro aan subsidies voorziet. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn die subsidies broodnodig om de afval- en klimaatdoelstellingen tegen 2030 te realiseren.

Eind 2021 besliste de Vlaamse Regering in het kader van de begrotingsbesprekingen om jaarlijks 5 miljoen euro te besparen op de subsidies voor investeringen in lokaal afvalbeheer. Het gaat dan bijvoorbeeld over subsidies voor ondergrondse afvalinzameling, (mobiele) recyclageparken, inzameling van huisvuil met gewichtsmeting,… Uiteindelijk werd de effectieve besparing in 2022 nog gereduceerd tot 2,5 miljoen euro, maar vanaf 2023 zou nog amper 500.000 euro aan subsidies beschikbaar zijn. “Enerzijds verwachten we bijzonder veel problemen en frustraties bij lokale besturen bij het aanvragen van deze subsidies, want het aantal aanvragen zal het beschikbare budget ruimschoots overstijgen. Anderzijds staat deze besparing in groot contrast met wat de Vlaamse Regering de komende jaren verwacht van de lokale besturen, bijvoorbeeld meer selectieve inzameling van bioafval,” aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Tijdens de zomerperiode organiseerde de Vlaamse Regering een openbaar onderzoek over het Lokaal Materialenplan 2023-2030. Vlaanderen verwacht een daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval tot gemiddeld 100 kg per inwoner tegen 2030, in 2020 bedroeg dat nog 147 kg per inwoner. De daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval is ook één van de maatregelen om de Vlaamse klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen. Daarom verplicht de Vlaamse Regering de komende jaren alle lokale besturen een selectieve inzameling van bioafval aan huis te organiseren. “Op basis van het eigen studiewerk van de Vlaamse overheid betekent deze maatregel alleen al een meerkost van 20 miljoen euro voor een 80-tal gemeenten die deze inzameling vandaag nog niet organiseren en die ze slechts gedeeltelijk kunnen compenseren omdat er minder restafval moet worden ingezameld en verwerkt,” zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval, de ledenorganisatie van afvalintercommunales en gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijk afvalbeleid. “De nog overblijvende subsidies zijn ook ruim onvoldoende om nog andere initiatieven te nemen om het restafval te doen dalen, zoals bijvoorbeeld de omschakeling naar inzameling met gewichtsmeting of het vernieuwen van de recyclageparken,” gaat Macken verder.

Op 15 september zijn heel wat gemeenten en afvalintercommunales aanwezig op een studiedag van de VVSG in Brussel om kennis en expertise uit te wisselen over huishoudelijk afvalbeleid. De lokale besturen willen samen met de Vlaamse overheid de ambities tegen 2030 realiseren, maar we verwachten dat de Vlaamse overheid ook zelf haar steentje bijdraagt. “Binnenkort zijn er opnieuw begrotingsbesprekingen in de schoot van de Vlaamse Regering. We vragen heel concreet dat de Vlaamse Regering de besparing terugdraait en vanaf 2023 jaarlijks opnieuw 5,5 miljoen euro subsidies voorziet voor investeringen in lokaal afvalbeheer,” besluit Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Piet Coopman