Auteur:

Gepubliceerd op: 03-07-2024

Vorige maand presenteerde de stad Gent aan een grote groep genodigden zijn warmtevisie. De stad Gent heeft de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn en daarbij is een duurzame warmtevoorziening voor alle gebouwen een essentiële stap om de doelstellingen te behalen. 

De warmtevisie is een leidraad voor een actieplan voor de komende jaren en toont de richting die er de komende jaren zal genomen worden voor verwarmen en koelen zonder aardgas of stookolie. De stad neemt in dit vervolgtraject een coördinerende rol op. Betaalbaarheid, collectieve aanpak, snelheid en ruimte geven voor initiatief zijn kernprincipes. Waar mogelijk zal de stad ook onderzoek en ondersteuning bieden aan collectieve projecten voor appartementen en kleinschalige warmtenetten.

Benieuwd naar de plannen van de stad Gent? Raadpleeg de warmtevisie via de praktijkendatabank van VVSG Netwerk Kimaat. 

Thomas Pluymers