Auteur:

Gepubliceerd op: 11-08-2021

Minister Bart Somers lanceerde in kader van het Vlaamse relanceplan een subsidieoproep om gemeenten financieel te ondersteunen bij het uitbouwen van een sterke lokale e-inclusiewerking. 

De projectoproep beoogt projecten van lokale besturen die de opstart van een lokaal e-inclusiebeleid mogelijk maken en/of verder uitwerken en die inzetten op:

  • het opzetten van concrete innovatieve en opschaalbare acties. Het oprichten van een Digibank of het louter aankopen van I(C)T-materiaal is niet toegestaan. De acties moeten inzetten op meerdere aspecten van digitale inclusie: toegang, digitale vaardigheden en ondersteuning, met focus op kwetsbaren in hun gemeente.
  • het opzetten en uitbouwen van een lokaal e-inclusiebeleid. Werk maken van een structureel en duurzaam digitaal inclusiebeleid vereist heel wat expertise en inzicht in de thematiek. In een groot deel van de lokale besturen ontbreekt deze kennis vandaag nog. We geven lokale besturen daarom de mogelijkheid om middelen aan te vragen voor het uitwerken van hun huidig en toekomstig e-inclusiebeleid. Ze kunnen zich hierbij laten ondersteunen door experten in digitale inclusie. Mediawijs bracht reeds de verschillende bovenlokale partnerorganisaties in kaart waarop de lokale besturen een beroep kunnen doen voor het vormgeven van hun lokaal digitaal inclusiebeleid, de prioritering van acties en doelgroepen, de uitrol van digitale inclusieacties, en de evaluatie van het opgezette beleid.
  • het verbeteren van de toegankelijkheid van de lokale digitale dienstverlening. Dit kan enerzijds proactief via het laten ontwikkelen, testen en implementeren van inclusion-by-design tools. En anderzijds retroactief aan de hand van het laten ontwikkelen, testen en implementeren van een toegankelijkheidscheck

Lokale besturen die willen intekenen, kunnen gedurende maximum 3 jaar een beroep doen op projectsubsidies (max. 200.000 euro per gemeente of samenwerking van gemeenten). In totaal is er 5 miljoen euro voorzien.

De periode om de subsidie aan te vragen is verlengd tot en met 29 oktober 2021.

Lees zeker ook de modaliteiten en voorwaarden van de oproep na. Deze oproep is bijvoorbeeld enkel voor kleine en middelgrote gemeenten bedoeld. Centrumsteden kunnen geen aanvraag indienen, aangezien zij reeds via het speerpuntenprogramma van het Kenniscentrum Vlaamse Steden steun ontvangen.

Daarnaast wordt samenwerking sterk aangemoedigd en in sommige gevallen zelfs verplicht.  Steden en gemeenten die minder dan 50.000 inwoners hebben, moeten een samenwerking aangaan met een nabijgelegen stad of gemeente (of meerdere steden en gemeenten) en zo de coördinatie op regionaal niveau opnemen, om aanspraak te kunnen maken op de maximale subsidie per aanvrager. De samenwerking moet minstens 50.000 inwoners vertegenwoordigen. Dit aantal moet ook opgenomen worden in de projectaanvraag. Indien de gemeente minder dan 50.000 inwoners heeft en geen samenwerking aangaat, zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard.

Nathalie Dumarey