Auteur:

Gepubliceerd op: 21-09-2021

In februari 2021 werd de oproep ‘bijkomende subsidieplaatsen subsidie inkomenstarief 2021-2024’ verstuurd. Na deze oproep werden in een aantal gemeenten (56) niet alle beschikbare plaatsen T2 verdeeld. In deze gemeenten zijn er dus nog steeds plaatsen beschikbaar, en daarom lanceert het Agentschap Opgroeien een herhalingsoproep.
 

Wat betekent dit voor de organisator?


Deze herhalingsoproep richt zich tot organisatoren die bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2) willen realiseren binnen de 56 gemeenten weergegeven in de lijst. In deze 56 gemeenten zijn niet alle plaatsen uit de vorige uitbreidingsronde verdeeld.

De subsidie wordt uitgedeeld aan organisatoren die nieuwe kinderopvangplaatsen kunnen realiseren. Een nieuwe kinderopvangplaats is een plaats die voor 22 februari 2021 nog niet vergund of opgestart was. Enkel in de gemeenten Heist-op-den-Berg én in Wezembeek-Oppem kunnen een aantal bestaande plaatsen zonder subsidie en/of met de basissubsidie (trap 0 of 1) de subsidie inkomenstarief (trap 2) krijgen.

Deze oproep maakt deel uit van de meerjarenprogrammatie 2021-2024. Wil je een aanvraag indienen voor deze subsidies, dan kan je als startdatum een datum tot en met 2024 opgeven. Je hoeft de nieuwe kinderopvangplaatsen dus nog niet in 2021 te realiseren maar je kan daarvoor tijd krijgen tot eind 2024.

Meer informatie voor organisatoren en de lijst van 56 gemeenten vind je terug in de communicatie van Opgroeien.


Adviesrol voor het lokaal bestuur


Ook bij deze oproep kan het lokaal bestuur over elke aanvraag in zijn gemeente een negatief of positief advies uitbrengen. Dit advies is mee bepalend voor wie binnen de gemeente de subsidies toegekend krijgt.

Als het lokaal bestuur een positief advies uitbrengt, gebruikt het hiervoor dezelfde criteria van de oproep van februari 2021. Deze criteria en procedure moeten vindbaar zijn op de website van de gemeente.
Als een lokaal bestuur negatief advies uitbrengt, kan dit ertoe leiden dat een aanvraag uitgesloten wordt en niet in aanmerking komt voor subsidie.

Brengt het lokaal bestuur geen advies uit, dan worden de aanvragen door Opgroeien behandeld, uitsluitend op basis van de criteria opgenomen in het beslissingskader.

Meer informatie over deze rol voor het lokaal bestuur en de lijst van 56 gemeenten vind je in de communicatie van Opgroeien.


Tijdspad


Organisatoren kunnen vanaf nu, en uiterlijk tot op 18 oktober 2021, een aanvraag indienen. Het beslissingskader dat door Opgroeien zal gebruikt worden om de aanvragen te beoordelen, vind je op de website. Het beslissingskader is hetzelfde beslissingskader als dat van de oproep van februari 2021. Tegen diezelfde datum dient de organisator het lokaal bestuur over zijn aanvraag te informeren.

Uiterlijk 19 november 2021 bezorgt het lokaal bestuur desgewenst een advies aan Opgroeien over de aanvragen binnen de gemeente.

Opgroeien plant te beslissen over de verdeling van deze subsidies in de loop van januari 2022.

Sofie Delcourt