Auteur:

Gepubliceerd op: 13-08-2021

Tijdens de zomervakantie berichtte het Agentschap Opgroeien over de uitbreidingsronde die in 2022 op basis van gegevens via het Lokaal Loket Kinderopvang subsidies zal verdelen.

In 2022 en 2023 zullen 250 bijkomende plaatsen met inkomenstarief toegekend worden. Opgroeien zal deze plaatsen toekennen op basis van de gegevens over de opvangnood geregistreerd door het Lokaal Loket Kinderopvang. Gemeenten moeten eerst deze nood aantonen. Vervolgens zullen organisatoren kinderopvang kunnen intekenen op de plaatsen die aan de hoogst gerangschikte gemeenten werden toegekend.

De communicatie van het Agentschap Opgroeien geeft weer hoe het agentschap te werk zal en aan welke voorwaarden gemeenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze uitbreidingsronde.

Wil een gemeente mee dingen naar de subsidies, dan zal deze concreet moeten aantonen dat de opvangnood in de gemeente hoger ligt dan de nood die op basis van de programmatie i.h.k.v. de meerjarenplanning aan de gemeente werd toegekend. Meer informatie over het volledige meerjarenplan van de Vlaamse Regering, vind je op de website van Kind en Gezin.
 

Naast de cijfers, ook kwaliteit


Nieuw is dat het Agentschap Opgroeien - naast de noden aangetoond op basis van de cijfergegevens binnen het Lokaal Loket Kinderopvang - ook rekening wil houden met de kwaliteit van de werking om te beslissen welke gemeenten in aanmerking komen voor de subsidies.
 

Timing


In maart 2022 zal het Agentschap Opgroeien een oproep lanceren voor lokale besturen. Als lokaal bestuur kan je dan een aanvraag indienen op basis van cijfers 2021. Voor de zomer van 2022 wordt de selectie van gemeenten bekend gemaakt.

In het najaar van  2022 verschijnt de oproep voor organisatoren uit de geselecteerde gemeenten. In de geselecteerde gemeenten zullen organisatoren een aanvraag kunnen doen voor de verdeling van beschikbare plaatsen.

De toekenning van de subsidies aan de organisatoren kinderopvang staat gepland in het voorjaar van 2023.
 

Evaluatie


Begin 2023 zal deze aanpak door het Agentschap Opgroeien worden geëvalueerd, en zal onder meer beslist worden of wie al in aanmerking kwam voor de uitbreiding in 2022, opnieuw de kans krijgt om deel te nemen in 2023.

Sofie Delcourt