Auteur:

Gepubliceerd op: 18-07-2023

Om steden en gemeenten nog beter te ondersteunen heeft de Vlaamse Overheid een projectoproep uitgeschreven voor de samenstelling van een expertenpool. Deze verzameling ("pool") van experten zal bestaan uit diverse organisaties met een gespecialiseerd aanbod en expertise inzake de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme, met als doel deze expertise ter beschikking te stellen van de lokale besturen. 

In de projectoproep worden drie specifialisaties omschreven:

  • Specialisatie 1: Eén-op-één ondersteuning van het lokale bestuur in kader van gewelddadige radicalisering/extremisme (aanvullend op het aanbod van de VVSG)
  • Specialisatie 2: Veilige en vertrouwde omgevingen (dialoog in kader van preventie van gewelddadige radicalisering)
  • Specialisatie 3: Ondersteuning in de aanpak van online extremisme (inclusief haatspraak)

Organisaties kunnen voor één of meerdere specialisaties indienen en kunnen daarvoor aanspraak maken op max. 150.000 euro per specialisatie voor de termijn van 2 jaar. 

Maarten De Waele