Auteur:

Gepubliceerd op: 20-07-2021

Vanaf 1 juli 2021 gaan 14 nieuwe projecten van start rond de preventie van radicalisering en polarisering. De projecten werden goedgekeurd door Minister van Samenleven Bart Somers, binnen het nieuwe Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisatie. Steden en gemeenten konden op een projectoproep intekenen om hun lokale regiefunctie te versterken door het uitbouwen van hun netwerken en de mogelijkheid te bieden gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen. 

Informatie over de goedgekeurde projecten is terug te vinden op de koepelwebsite van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Maarten De Waele