Auteur:

Gepubliceerd op: 04-05-2023

De Vlaamse regering besliste op 24 maart 2023 definitief over de manier waarop intergemeentelijke samenwerkingsverbanden afwijkingen kunnen aanvragen rond regioconformiteit. Deze beslissing komt er in uitvoering van het Regiodecreet van 3 februari 2023.

In het decreet is opgenomen dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder bepaalde voorwaarden een afwijking kunnen vragen van het principe van regioconformiteit.

De manier waarop deze afwijkingen aangevraagd kunnen worden, is nu bepaald. Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkte hier een stappenplan voor uit.

De briefwisseling gebeurt via het digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze briefwisseling omvat zowel de afwijkingsaanvraag als het antwoord van de Vlaamse Regering. Naast de afwijkingsaanvragen in het kader van regioconformiteit zal ook de communicatie in verband met de ontwerpen van oprichtingsbesluit en ontwerpen van statutenwijziging van de regioconforme intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn via deze weg verlopen.

Elke Vastiau