Op dinsdag 18 januari 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur organiseerde de VVSG het webinar: 'Wat kan het datanutsbedrijf betekenen voor de lokale besturen?' in samenwerking met Digitaal Vlaanderen. 

Context

Op vrijdag 26 november besliste de Vlaamse regering tot de oprichting van een datanutsbedrijf. Het Vlaams datanutsbedrijf, dat in het voorjaar van 2022 effectief wordt opgericht, wil beschikbare data vlotter laten doorstromen zodat ze effectief een meerwaarde kunnen betekenen voor de samenleving en economie. Vandaag stellen we vast dat we weliswaar veel data genereren, maar dat ze om verschillende redenen niet herbruikbaar zijn.

Het datanutsbedrijf wil hiermee komaf maken door in te zetten op volgende elementen:

 • Het vertrouwen van de burger in het delen van data stimuleren door in te zetten op verantwoord en veilig data delen
 • Data beter vindbaar en uitwisselbaar maken
 • Samenwerkingen stimuleren door bruggen te bouwen tussen burgers, bedrijven en verenigingen

Programma

 

 

 • Inleiding - door Ward Van Hal, stafmedewerker Digitalisering VVSG
   
 • Kennismaking met strategische doelstellingen en het aanbod van het Vlaams Datanutsbedrijf
  Door Bjorn De Vidts, afdelingshoofd Gegevens- en dienstenintegratie Digitaal Vlaanderen en Raf Buyle, Informatiearchitect Digitaal Vlaanderen.
  Download hier de presentatie.
   
 • Drie concrete casussen:
  • Ecosystemen op het snijvlak tussen Lokaal-Vlaams en Privaat met Vastgoed Informatieplatform als referentiecase.
   Door Els Bossier, Programmamanager Informatieportalen Digitaal Vlaanderen
    
  • Veilig datadelen door de burger in controle te brengen van de eigen data met My Digital Move als referentiecase.
   Door Goedele Van der Spiegel, Programmamanager Informatiekanalen Digitaal Vlaanderen
    
  • Wat kan deze duurzame aanpak van het datanutsbedrijf betekenen voor initiatieven zoals bijvoorbeeld datagestuurde winkelgebieden, het in kaart brengen van renovatie-uitdagingen, …
   Door Els Bossier, Programmamanager Informatieportalen Digitaal Vlaanderen