bewaking.png
Provider image

City Deals vormen het perfecte middel om de groei, innovatie en leefbaarheid in Nederlandse steden te bevorderen. Deze samenwerkingen bieden vaak antwoorden op diverse maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de Slimme Stadparade in 's-Hertogenbosch heeft de VVSG talloze innovatieve oplossingen uit Nederland en Vlaanderen gezien, waaronder ook enkele interessante voorbeelden voor veiligheid.

Veiligheid bij evenementen: van checklists tot crowd safety manager

Er zijn diverse instrumenten zoals checklists, leidraden, veiligheidsplannen en risico-inschattingen om de veiligheid van evenementen te waarborgen. Tijdens een evenement kunnen echter diverse factoren de sfeer snel veranderen. Monitoring biedt veiligheidsactoren de mogelijkheid om snel te anticiperen op opkomende knelpunten.

De nationale politie van Nederland heeft de Crowd Safety Manager geïntroduceerd, een realtime dashboard dat verschillende indicatoren weergeeft van de sfeer tijdens een evenement. Betrouwbare informatie wordt gegenereerd uit diverse apps en datastromen, waaronder camerabeelden, weersinformatie, en sociale media.

Multidisciplinaire aanpak voor veiligheid

Dit innovatieproject biedt een meerwaarde door veiligheid op een integrale manier te benaderen, met een focus op:

  1. Multidisciplinaire aanpak
  2. Goede beslissingsondersteuning
  3. Verbeterde samenwerking
  4. Preventieve aanpak in plaats van louter repressief

Tijdens afgelopen Koningsdag gaf de Crowd Safety Manager aan dat het te druk werd op het eindfeest in Rotterdam. Hierdoor werd besloten het plein af te sluiten en treinen namen geen halt meer in Rotterdam om de toestroom te verminderen.

Naar een slimme en innovatieve aanpak in Vlaanderen?

De uitdaging ligt in het intensiever inzetten van deze technologie tijdens de voorbereidingsfase om mogelijke problemen in de embryonale fase te voorkomen. Digitale technologie en data bieden een oplossing om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen en de inzet van politie en handhavers te optimaliseren, wat de veiligheid op het openbaar domein verbetert.

Zo rijst de vraag of Vlaanderen ook massaal aan de slag moet gaan met monitoring en crowd scan om het openbaar vervoer, evenementen en de veiligheid op straat op een slimme en innovatieve manier aan te pakken.