diversiteit-oud-jong-man-vrouw-cultuur.jpeg
Provider image

Met economische groei kunnen we de welvaart in ons land behouden en verhogen. Wie onderneemt, creëert meerwaarde voor zichzelf én voor de samenleving. Personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben heel wat onontgonnen potentieel. Met het toegankelijk maken van ondernemerschap wordt innovatie gestimuleerd en durf in de samenleving aangemoedigd. De begeleiding van kansengroepen naar ondernemerschap is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Toegankelijk ondernemerschap

Doelen

  • Mensen in een kwetsbare positie begeleiden/ondersteunen met het ondernemerschap

Doelgroep

  • Kleine ondernemers met een buitenlandse herkomst

Beschrijving

Het toegankelijker maken van het opstarten van ondernemingen kan zorgen voor een positieve economische groei, maar ook voor een diverser scala aan ondernemingen. Mensen met een migratieachtergrond worden beter ondersteund in het hele proces en leren de knepen van het opstarten van een onderneming aan door professionals binnen het lokale bestuur.

De begeleiding van kansengroepen naar ondernemerschap valt binnen Plan Samenleven onder actie 10.

Succesfactoren

  • Nauwe samenwerking lokaal bestuur en kleine ondernemers met buitenlandse herkomst
  • Aangepaste communicatie

Deze praktijk in

Maasmechelen

  • Maasmechelen stelde een centrummanager aan die mee instaat voor het toeleiden van kansengroepen naar ondernemerschap. Dit is een structureel onderdeel van het takenpakket van de centrummanager. Maasmechelen werkt ook  samen met STEBO vzw, deze organisatie heeft veel ervaring met het toeleiden van kansengroepen.

Mechelen

  • Integratie van vluchtelingen, SIREE:  Een Interreg 2 Zeeën-programma van de EU met als doel het bevorderen van de sociale en economische integratie van vluchtelingen. Dit door hen te betrekken in het onderwijsproces en hun economische onafhankelijkheid te verbeteren door het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap.
     
  • Café Herman: Een medewerker van de dienst Economie werkt een vertrouwensrelatie uit met ondernemers met migratieroots in de stad Mechelen en wordt zo eerder een sociale entrepeneur. De medewerker laat de begunstigde doelgroep de vrijheid om zelf te beslissen wat ze doen, met wie en hoe. De stad zorgt daarbij voor ondersteuning. Het project zet in op wederzijds vertrouwen en de sense of belonging door de ideeën, projecten etc. van de doelgroep te valoriseren. Zij zijn vaak dragers van nieuwe ideeën, producten en diensten. Zij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in aandachtswijken. En aan de diversiteit in het winkel- en restauratieaanbod, wat steden een aantrekkelijk vestigingsplaats maakt voor bedrijven en gezinnen. Tegelijk versterkt het zelfbeeld van de ondernemer met migratieroots.

Beleidsdomeinen

Tewerkstelling

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.