sociale cohesie juiste pexels-photo-2346289.jpeg
Provider image

De bedoeling van praktijken die de sociale cohesie wensen te bevorderen,is om de burgers terug dichter bij elkaar te brengen. Ze willen uitsluiting voorkomen en iedereen het gevoel geven dat ze erbij horen. De praktijken omvatten acties waar samenwerking en verbinding tussen verschillende groepen gezocht wordt, en dit vaak gericht op jongeren. Het doel is ook om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de publieke ruimte, zoals op pleinen of in de bibliotheek.

Categorie

Sociale cohesie

Doelen

 • De sociale cohesie, toegankelijkheid en veiligheid van de buurt vergroten.
 • Stimuleren positieve identiteitsontwikkeling jongeren
 • Brede leer- en leefomgeving: aan de slag met talenten van kinderen om maximaal in te zetten op positieve identiteitsontwikkeling. 
 • Competentie ontwikkeling (sociaal, emotioneel, gedragsmatig, cognitief en moreel); Het bevorderen van een gezonde binding met volwassenen, leeftijdsgenoten en kinderen
 • Het bieden van kansen tot participatie en inspraak
 • Erkenning voor inzet en betrokkenheid

Doelgroep

 

 • Jongeren uit de buurt
 • Alle buurtbewoners

Beschrijving

De bedoeling van de initiatieven binnen dit luik van verbinding, is om de burgers terug dichter bij elkaar te brengen. Ze willen uitsluiting voorkomen en iedereen het gevoel geven dat ze erbij horen. De praktijken omvatten acties waar samenwerking en verbinding tussen verschillende groepen gezocht wordt, en dit vaak gericht op jongeren. Het doel is ook om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de publieke ruimte, zoals op pleinen of in de bibliotheek.

Een voorbeeld van een goed inititatief is het inschakelen van pleinmakers om het sociaal weefsel te versterken. Pleinmakers aanbieden valt binnen Plan Samenleven onder actie 22.

Succesfactoren

 • Er wordt ruimte gecreeërd voor uitwisseling waardoor er ervaringen gedeeld  worden en zo wederzijds begrip ontstaat. Jongeren worden betrokken en krijgen verantwoordelijkheid.
 • Er wordt vaak gewerkt met jongeren die zelf in de buurt wonen.
 • Via de projecten kunnen jongeren bepaalde competenties verder ontwikkelen.
 • Jongeren worden aangezet deel te nemen aan bepaalde activiteiten, in plaats van 'rond te hangen".

Uitdagingen

Deze praktijk in

Antwerpen, Brussel en Gent

 • PleinPatrons: In Antwerpen, Brussel en Gent worden in verschillende buurten jonge vrijwilligers opgeleid tot PleinPatron. Het zijn jongeren die de omgeving kennen als hun broekzak. Ze zijn een aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, hun ouders en andere pleingebruikers. Als animatoren zorgen ze ook voor een groter jeugdwerkaanbod.

Antwerpen

 • Curant - Cohousing project: een cohousing project waarin jonge vluchtelingen samenwonen met Vlaamse jongvolwassenen in een woonunit aangeboden door CURANT. Tijdens het samenwonen ondersteunt de Vlaamse jongvolwassene zijn ‘buddy’ in het zelfstandig wonen en bij het uitbouwen van een sociaal netwerk. Waardoor de jonge vluchteling de kans krijgt om zich te ontplooien en om de nieuwe samenleving met de hulp van een buddy te ontdekken. Daarnaast biedt het project de kans voor de Vlaamse jongvolwassenen om bij te leren over andere culturen. Het project biedt zowel ondersteuning aan de vluchteling als aan de Vlaamse jongvolwassene.
  Contactcurant@antwerpen.be

Brussel

 • Allee Du Kaai: Tijdelijke invulling van een aantal verlaten gebouwen en terreinen aan de Havenlaan/Materialenkaai in Brussel vooraleer deze locatie wordt omgevormd naar een park.

Dendermonde

 • In de sociale wijk hof ten Rode is een pleinmaker aangesteld die met de bewoners laagdrempelige activiteiten doet. In Buurtpunt ‘De Nestel’ gebruikt men de oude pastorie als buurthuis, hier gaan dan diverse activiteiten door met als doel de buurt samen te brengen. De pleinmaker werkt hier met personen met een beperking en kwetsbare achtergrond. In de sociale wijk Hof ten Rode zet de pleinmaker in op het aanleggen van moestuintjes of het maken van soep met de bewoners. Inspelend op de noden en opportuniteiten van de buurt, vormt het buurtpunt ‘De Nestel’ een warme ontmoetingsplaats. Een pleinmaker is actief binnen dit inclusief buurtpunt: Dit project wordt gefinancieerd door Plan Samenleven maar ook samen met Zorgzame buurten; Het doel is om in dit buurthuis zo veel mogelijk activiteiten te laten doorgaan: recepties, voorstellingen,…; Deze locatie wordt ook gebruikt voor de inclusieve speelpleinwerking; Dit is ook in samenwerking met KVG en Blijdorp.
   

Genk

 • Bibambassadeurs: In de bibliotheek  van Genk had men last van overlast en rumoer. Ze gingen op zoek naar diverse bibambassadeurs die leeftijdsgenoten konden aanspreken bij overlast. De groep van Ambassadeurs ontvangen hiervoor specifieke vorming , ondersteuning (supervisie, intervisie,..) en waardering. Zij werkten vrijwillig via een nieuwe aanpak van sociale controle en op een preventieve bemiddelde wijze.
 • WTS-Coaches: Zetten volop in op het versterken van adolescenten en moslimjongeren. Acht jongeren organiseren wekelijks activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit Winterslag. 
 • Chillambas: jeugdambassadeurs die jongeren ontvangen in het jeugdhuis
 • Werking rond religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit in het Genkse basisonderwijs: dit initiatief ontstond vanuit de aanwezige polarisatie en de vaststelling dat er een gebrek aan kennis en deskundigheid omtrent zowel polarisatie als religieuze diversiteit is. Binnen deze werking wordt gezocht naar efficiënte en originele werkvormen voor dialoog en het uitwisselen van ideeën en opvattingen tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Ze werken met diverse groepen ‘stakeholders’. Er wordt gezocht naar originele werkvormen voor dialoog en het uitwisselen van ideeën, opvattingen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders binnen dezelfde scholen, maar ook over scholen heen. Er is training voor leerkrachtenteams. Ze zoeken naar werkzame bestanddelen om op scholen tot gedragen oplossingen te komen. Ze hebben samen een inspiratiebundel levenbeschouwelijke en culturele beschouwing opgesteld.
 • Samenwerkingstraject Bart Brandsma: De stad Genk is gestart met een samenwerkingstraject met Bart Brandsma om zijn theorie te vertalen in de praktijk. De methodiek van Bart Brandsma in media is een (basis)training voor professionals om op eigen kracht een polarisatiestrategie op te stellen. De methodiek beschrijft wat polarisatie inhoudt, hoe ze ontstaat en verder groeit. Vervolgens tracht de methodiek aan de hand van enkele aandachtspunten, ook wel ‘game changers’ genoemd, om polarisatie op een effectieve manier te voorkomen én zelfs te bestrijden. Hiervoor biedt Bart Brandsma in media workshops, trainingen en consultancy aan op maat van specifieke organisaties of lokale besturen.

Gent

 • Standaertsite: De herinrichting van de Standaertsite door sogent was een unieke kans om in het dichtbebouwde Ledeberg een plek te creëren waar alle buurtbewoners terecht kunnen.
 • Omstaandertraining: de training leert je hoe je moet omgaan met grensoverschrijdend gedrag in verschillende contexten.

Leuven

 • Casablanca: naast een drukbezochte stad in Marokko ook een gekende wijk in Kessel-Lo. Jammer genoeg eentje die moet opboksen tegen heel wat vooroordelen en veronderstellingen. Om een einde te maken aan die turbulente reputatie schieten enkele geëngageerde jongeren uit de buurt in actie

Mechelen

 • Mensen Maken de Stad: Met dit project wordt het Mechelen-gevoel gestimuleerd bij alle inwoners en zo wordt de verbinding bevorderd.
 • Pleinmakers: Pleinmakers wonen in een bepaalde buurt en stimuleren ontmoeting in de publieke ruimte. De pleinmaker zet zijn talent in om de sociale cohesie in de wijk te versterken.
 • Contactsocialecohesie@mechelen.be

Meer dan 30 gemeenten...

Samen inburgeren: De duo’s die deelnemen aan ‘Samen Inburgeren’ doorlopen een parcours waarin leren van elkaar op een informele manier centraal staat. De regelmatige ontmoetingen tussen beiden moeten de anderstalige deelnemer helpen om zich sneller thuis te voelen in onze maatschappij. Er kan zich gaandeweg een duurzame (vriendschaps)band ontwikkelen, waarbij de deelnemers na afloop van het project blijven afspreken. De coach moet hiervoor geen opleiding volgen. Het lokaal bestuur geeft wel richtlijnen mee bij de start van het project en zorgt voor ondersteuning tijdens het project. 
Contacthttp://www.sameninburgeren.be/contact/ 

Nuttige links

Beleidsdomeinen

 • Vrije tijd
 • Veiligheid
 • Jeugd
 • Vrijwilligerswerk
 • Bibliotheek

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.