Korte uitleg

Hoe kunnen we de leefbaarheid, de belevingswaarde, de klimaatbestendigheid en de omgevingskwaliteit van Midden-West-Vlaanderen verhogen? Dit is de hamvraag die voorligt in het Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart vzw.

Hiervoor maken we werk van verschillende initiatieven om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de klimaatbestendigheid van het landschap, de biodiversiteit en het draagvlak voor natuurbehoud en landschap in al zijn facetten te bevorderen en te promoten.

Contactgegevens

Aanbod ondersteuner LEKP 2.0

Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart zet zich in voor de ondersteuning van:

Een integrale aanpak van het Lokaal Energie- en klimaatpact

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

  • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
  • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
  • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

  • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
  • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart volgende ondersteuning :

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training oHf netwerking of matchmaking over blauwgroene netwerken en sponslandschappen met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake realisatie van blauwgroene netwerken
  • Andere: begeleiding van lokale besturen bij landschaps- en natuurontwikkeling, algemene landschapszorg en natuur-, landschaps-, milieu-, klimaat- en omgevingseducatie en publiekswerking rond deze thema's