Hoppinzuilanaloog.jpg
Provider image

Voor het leveren, plaatsen, onderhouden van Hoppinzuilen en kleine bewegwijzering op Hoppinpunten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een contract. Die raamovereenkomst is opgezet als een opdrachtencentrale zodat ook lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies, de NMBS, de Vlaamse Waterweg en andere entiteiten van de Vlaamse Overheid daarvan kunnen afnemen. Concrete info over deze opdrachtencentrale vind je op deze pagina.

De Hoppinzuilen binnen de raamovereenkomst zijn informatiezuilen met analoge kaarten, informatie en iconen. Zij informeren reizigers rond vervoers- en overstapmogelijkheden en andere diensten. Met deze overeenkomst streven we ook naar gelijkvormigheid in Hoppinzuilen op Hoppinpunten in heel Vlaanderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) treedt op als aankoopcentrale en als deelnemende entiteit. Ze zorgen voor de opdrachtdocumenten, de gunning en de sluiting van de overeenkomst. Maar hun coördinerende rol blijft beperkt tot de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van de aankoopcentrale in zijn geheel. Andere overheden in Vlaanderen kunnen zich als ‘deelnemende entiteit’ aansluiten bij deze raamovereenkomst en Hoppinzuilen bestellen volgens de bepalingen in de raamovereenkomst.

De overeenkomst heeft een maximale duur van 48 kalendermaanden en bestaat uit 2 deelopdrachten:

  • een deelopdracht ‘leveringen en werken’
  • een deelopdracht ‘onderhoud na waarborgperiode’. 

Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de raamovereenkomst.

Meer info