In 2024 kunnen drie lokale besturen genieten van een ondersteuningstraject inzake digitale inclusie. Dit initiatief van de VVSG en Mediawijs heeft als doel om de drie lokale besturen te helpen met het opzetten van een beleid inzake digitale inclusie of het verder op punt stellen ervan.

De VVSG en Mediawijs houden een eerste kennismakingsgesprek met minstens twee medewerkers (waaronder minstens 1 leidinggevende) van het geïnteresseerde lokaal bestuur om de vraag en het engagement vanuit het lokaal bestuur duidelijk te krijgen. Nadien wordt een keuze gemaakt van 3 lokale besturen die in aanmerking komen in 2024.

Deze ondersteuning vanuit de VVSG en Mediawijs is nieuw en wordt daarom aangeboden bij wijze van piloot. We verwachten dan ook van de deelnemende lokale besturen dat ze de ondersteuning evalueren en feedback geven over de aanpak.

 

Het aanbod kan het volgende omvatten

 • Uitgebreid intakegesprek met meerdere medewerkers van het lokaal bestuur.

 • Begeleiding van enkele werksessies met interne en eventueel externe actoren binnen de gemeente. Het aantal werksessies wordt bepaald in samenspraak met het lokaal bestuur. Tijdens deze werksessies verrichten de deelnemende medewerkers het denkwerk. In uitzonderlijke gevallen kan Mediawijs en/of VVSG tijdens een werksessie inhoudelijke input geven.

 • Eventueel een vormingsmoment over digitale inclusie voor medewerkers van het lokaal bestuur, in functie van het welslagen van de werksessies.

 • Tussentijdse opdrachten voor deelnemers van het begeleidingstraject. Daarbij denken we aan het opmaken van een omgevingsanalyse, het contacteren van interne en externe actoren, het maken van een stakeholderanalyse of het uitvoeren van een gebruikersbevraging.

Het ondersteuningstraject wordt beperkt in de tijd. De betrokken gemeente, VVSG en Mediawijs bepalen in samenspraak de uiterste einddatum. Dit gebeurt ten laatste tijdens het uitgebreide intakegesprek.

Doelstelling

Het lokaal bestuur brengt in kaart wat er lokaal reeds gebeurt inzake digitale inclusie ├ęn wat er nog moet of kan gebeuren om het digitale-inclusiebeleid op punt te stellen (op korte, middellange en langere termijn). Hiermee kan het lokaal bestuur ook na de lokale verkiezingen van 2024 aan de slag.

Doelgroep

In 2024 komen enkel lokale besturen in aanmerking voor deze ondersteuning.

Als er toch vragen komen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, doen we wel een kennismakingsgesprek om de ondersteuningsnoden duidelijk te krijgen. Als er minder dan 3 lokale besturen gekozen worden voor begeleiding in 2024, kunnen we in dat geval eventueel overwegen om toch een intergemeentelijk samenwerkingsverband te ondersteunen.

Voorwaarden

 • Enkel voor lokale besturen

 • Kennismakingsgesprek met minstens 2 medewerkers van het lokaal bestuur, waaronder minstens 1 leidinggevende

 • Engagement vanuit het management om een digitale-inclusiebeleid uit te werken

 • Betrokkenheid van verschillende beleidsdomeinen

 • Engagement om te werken aan tussentijdse opdrachten

 • Engagement om zelf de pen te hanteren voor het schrijven van een beleids- en/of actieplan

 • Afspraken over de maximale einddatum van het begeleidingstraject

 • Engagement om de begeleiding te evalueren en feedback te geven over hoe de begeleiding te verbeteren.

Kostprijs

Deze begeleiding wordt in 2024 gratis aangeboden met de steun van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten (relancemiddelen).

Aanmelden

De uiterste datum van aanmelden was 28 maart 2024. Je kan je dus niet meer aanmelden voor een ondersteuningstraject in 2024.

Heb je nog vragen? Contacteer joke.vandyck@vvsg.be