pexels-lukas-296301_1.jpg
Provider image

Niet elk gezin vindt even gemakkelijk de weg naar de jeugdbeweging en het lokale vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Om de jeugdbewegingen meer een afspiegeling te maken van alle kinderen en jongeren in de gemeentes, organiseren verschillende lokale besturen een aantal initiatieven zoals een mobiel speelplein, het inzetten van jeugdambassadeurs, inclusieve speelpleinwerking enz. Het in contact brengen met jeugdwerk is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Inclusieve vrije tijd

 

Doelen

 • Het jeugdwerk bekend maken bij alle kinderen en jongeren
 • Nederlands oefenen tijdens de vakantiemaanden 
 • Het samenspel tussen kinderen met verschillende achtergronden stimuleren.
 • De diversiteit op het speelplein en in de animatorsploeg.
 • Speeltuinen toegankelijk maken voor ieder kind

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren uit de buurt

 

Beschrijving

Niet elk gezin vindt even gemakkelijk de weg naar de jeugdbeweging en het lokale vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Om de jeugdbewegingen meer een afspiegeling te maken van alle kinderen en jongeren in de gemeentes, organiseren verschillende lokale besturen een aantal initiatieven zoals een mobiel speelplein, het inzetten van jeugdambassadeurs, inclusieve speelpleinwerking enz.

Naast jeugdbeweging initiatieven zijn er ook al heel wat lokale besturen die werk maken van een inclusieve speeltuin die toegankelijke zijn voor iedereen.

Het in contact brengen van kwetsbare kinderen en jongeren met jeugdwerk valt binnen Plan Samenleven onder actie 23.

Succesfactoren

 • De initiatieven zorgen ervoor dat alle kinderen uit alle wijken en uit verschillende situaties op een laagdrempelige manier kennismaken met jeugdwerk.

Uitdagingen

 • Het opvolgen en ondersteunen van de uitvoering van de actieplannen vraagt blijvende aandacht.
 • Jeugdbewegingen worden gedragen door jonge vrijwilligers, met leidingsploegen die snel veranderen. Het doorgeven van kennis en langdurige engagementen is daardoor een uitdaging. Het duurzaam verankeren van acties én attitudes vraagt dus tijd en energie. Belangrijk is dan ook om bij de uitvoering van dit project niet overhaast te werk te gaan.

Deze praktijk in

Beersel

Jeugdambassadeurs: De jeugdambassadeurs fungeren als brugfiguren waardoor het jeugdwerk toegankelijker wordt en mede gedragen wordt door de doelgroep, de kwetsbare jeugd. De ambassadeurs zetten toeleidingsacties op voor jongeren van diverse herkomst en voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities naar  het lokale jeugdaanbod.

Kalmthout

Deze gemeentelijke speelpleinwerking heeft een zeer inclusieve werking, met extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie.

Lier

Op het Belfortplein werd er in maart 2023 een inclusieve speeltuin geopend, met Pia als ambassadrice, waar ook kinderen met een beperking vrij kunnen spelen op de toestellen.

Lokeren

Project Verbindingsambassadeur: het project richtte zich tot tieners uit de volgende drie kansengroepen: kinderen die opgroeien in kansarmoede, kinderen met een migratieachtergrond en kinderen met een beperking (jongeren uit buitengewoon onderwijs en de jeugdhulpverlening).

Mechelen

Alle 23 Mechelse jeugdbewegingen maakten een actieplan en dragen nu het label van Jeugdwerk voor Alleman. Daarmee tonen zij aan heel Mechelen dat zij voor iedereen openstaan. Dat houdt in dat zij werken aan de laagdrempeligheid van hun werking.

Het project biedt Mechelse jeugdbewegingen:

 • ondersteuning op maat (actieplannen voor kwalitatieve en inclusieve jeugdbewegingen, vormingen, samenwerkingen met buurtpartners...)
 • actieve toeleidingstrajecten (huis-aan-huisbezoeken, vriendjesdagen, infomomenten op scholen)
 • ontmoeting en netwerken

Op de website kunnen verenigingen heel wat tips vinden die ze kunnen inbouwen in hun dagelijkse werking of gebruiken als inspiratiebron. Sommige jeugdbewegingen staan al enorm sterk en zijn dus sowieso al een goed voorbeeld voor anderen.

Sint-Gillis

Op het speelterrein Vosdreef zijn de versleten veerwipjes vervangen door een gloednieuw veerwipje en een dubbele veerwip. En op de speelterreinen Heuldonk en Vendelier zijn er inclusieve veerwipjes geplaatst, verstevigd met extra steunen zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen. 

Temse

De pretcamionette – het mobiele speelplein van Temse – brengt kinderen tijdens schoolvakanties in contact met de werking van speelpleinen en jeugdverenigingen. De pretcamionette zit vol spelmateriaal. Ze stopt elke week in een andere buurt in Temse waar veel kinderen bij elkaar komen, in de sociale woonwijken en in het centrum. Als de pretcamionette ergens halt houdt, kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar gedurende twee uur gratis deelnemen aan diverse activiteiten. Ze krijgen fietsinitiatie, maken kennis met spelvormen en worden geïnformeerd over activiteiten van de jeugddienst, de kinderopvang en de jeugdverenigingen.

Initiatiefnemer: Integratiedienst

Tienen

De Tiense jeugddienst organiseert een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ voor maatschappelijk kwetsbare jongeren vanaf 16 jaar waarbij ze financiële, geografische en culturele drempels willen wegnemen. Er wordt een traject op maat afgelegd, op het tempo dat de jongeren zelf aangeven. Na de cursus en een stage van 50 uur krijgen de deelnemers een officieel attest ‘Animator in het jeugdwerk’ (Vlaams Overheid). Dit is goed voor hun zelfbeeld en zelfwaarde gevoel, maar ook voor hun latere instap op de arbeidsmarkt. Na het traject bekijkt men individueel met de jongeren welk jeugdwerkinitiatief het beste bij hen past (jeugdbeweging of speelpleinwerking of …).

Inclusieve speeltuin op het Belfortplein in Lier

Inclusieve speeltuin op het speelterrein Vosdreef in Sint-Gillis

Achtergrondinformatie

In deze publicatie van het Agentschap Integratie en Inburgering en Bataljong vind je heel wat inspiratie en advies over vrije tijd voor jonge nieuwkomers.

Beleidsdomeinen

 • Vrije tijd (jeugd)
 • Vrijwilligerswerk

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.