Gemeenten kunnen op zichzelf of met andere gemeenten uit dezelfde eerstelijnszone samen een project indienen. Gemeenten uit verschillende eerstelijnszones kunnen niet samen indienen. Net zoals projecten die meerdere eerstlijnszones omvatten, niet mogelijk zijn.

Het Besluit dat deze subsidie regelt stelt dat een aanvraag kan ingediend worden door ‘één of meerdere gemeenten binnen de eerstelijnszone’. Dit is de schaal waarop de Vlaamse Overheid deze projecten ziet.