Gemiddeld genomen, in de gemeenten van Vlaanderen die groente-, fruit- en tuinafval (gft) inzamelen, bedraagt de inzameling 60 kg gft per inwoner (geen gf +t).

Er is echter aanzienlijke variabiliteit gedurende het jaar en tussen de Vlaamse gemeenten. De leiders onder de intercommunales zamelen gemiddeld ongeveer 100 kg per inwoner per jaar in, met pieken tot 120 kg per inwoner per jaar onder invloed van factoren zoals het weer. Bovendien zijn er gemeenten die uitschieters hebben met meer dan 150 kg per inwoner per jaar aan inzameling. In deze gevallen gaat het meestal om wekelijkse of gratis inzameling.

Traditioneel trekt de inzameling in zakken veel kleinere hoeveelheden keukenafval, etensresten of gft aan.

Gemeentelijke Benchmark voor afvalvergelijking van OVAM

Wil je jouw gemeente vergelijken met een vergelijkbare gemeente in Vlaanderen? Dat kan eenvoudig via de OVAM Gemeentelijke Benchmark. Hiermee kun je jaarlijks de diverse fracties huishoudelijk afval vergelijken tussen gemeenten, zowel binnen gemeentelijke clusters als tussen verschillende intercommunales. Bovendien biedt deze tool de mogelijkheid om vergelijkingen te maken met de algehele cijfers voor Vlaanderen en nog veel meer.