2021Lokaal01 Estafette Liesbeth Van der Auwera kennisnetwerk.png
Provider image

Liesbeth Van der Auwera, burgemeester van Bree, kreeg het estafettestokje van Sander Ooms, gemeenteraadslid in Herenthout, om een vragenlijstje à la Proust te beantwoorden. Aan het eind geeft zij het door aan een andere lokale politicus, van een andere partij en ver van Bree.

Wat betekent het ambt van burgemeester voor jou?

Ik ben blij dat ik als vrouwelijke burgemeester een nieuw elan mag personifiëren. Ik probeer voeling te hebben met wat er leeft en een korte lijn met de inwoners te onderhouden.

 

Wat was je eerste politieke daad (in de ruimste betekenis)?

Al binnen Scouts en Gidsen Bree deed ik aan politiek door oog te hebben voor wat er leeft binnen leiding, leden en ouders en samen in dialoog gaan – ook met de plaatselijke jeugddienst, de jeugdraad en het stadsbestuur – om als groep iets moois neer te zetten.

 

Kom je uit een politiek nest?

Bij mijn ouders, grootouders, tantes en ooms ging het aan tafel over politiek: verschillende meningen en pittige discussies. Al vanaf mijn vijftiende volg ik de politiek in Brussel en Bree.

 

Wat zie je als je grootste prestatie?

Altijd en overal bereikbaar zijn, een breed overzicht behouden maar tegelijk met de juiste details mee zijn, deze evenwichtsoefening beheers ik ondertussen al goed! Ik ben heel trots op ons gloednieuwe cultuurhuis De Zeepziederij, de vooruitstrevende werking in onze bibliotheek, de vernieuwing van onze kinderopvang voor de allerkleinsten en de nieuwbouw die in de steigers staat voor de naschoolse kinderopvang. We vernieuwen de infrastructuur van ons stadscentrum, en leggen tegelijk fietspaden op de gewestwegen.

 

Neem je dit ambt mee naar huis?

Ja, dat kan niet anders. Wanneer wij zoals de laatste maanden de coronacrisis bestieren, stopt het werk niet bij thuiskomst. De taken en de bezorgdheden houden mij thuis ook bezig.

 

Heb je vrienden in de politiek?

Jazeker! Ik heb een goed en uitgebreid netwerk opgebouwd in de loop van de jaren.

 

Met wie overleg je het eerst als je een belangrijke politieke beslissing moet nemen?

Ik beschik over een goed intern kompas, meestal weet ik welke richting ik uit moet. Bij moeilijke knopen kan ik rekenen op mijn collega’s uit het schepencollege, de algemeen directeur en de experts binnen onze diensten.

 

Wat vind je zelf je meest uitgesproken positieve eigenschap?

Ik geef graag speeches, dat past bij het ambt. Mensen hechten veel belang aan het voor- of dankwoord waar ze mij voor vragen, dus ik doe mijn best om dat op maat en met het nodige gevoel te brengen.

 

Welke eigenschap bij jezelf betreur je het meest?

Ik ben een beetje een flapuit en ik kan niet doen alsof.

 

Welke eigenschap waardeer je het meest bij een oppositielid?

Rechtuit zijn. Je merkt snel als dat ontbreekt. Ik kan tegen commentaar, dat is de taak van de oppositie, maar dan heb ik hem graag rechtstreeks op mijn bord, en niet via via.

 

Met welke historische figuur identificeer je je het meest?

Ik identificeer me niet met iemand anders.

 

Wie zijn je huidige helden?

Al mijn collega-burgemeesters. Het afgelopen jaar hebben we alles gegeven om de coronacrisis te managen, terwijl de andere dossiers bleven lopen. Uiteraard word je bijgestaan door een crisisteam, een college, een managementteam, ook echte helden voor mij, net zoals het onderwijzend personeel, het personeel uit de kinderopvang, onze artsen, de verzorgenden in onze rusthuizen, de ziekenhuizen, de politie-en brandweerdiensten.

 

Waar zou je nu het liefste zijn?

Op vakantie! Dat missen we al veel te lang, niet? Verhuizen naar onze nieuwe stulp, nu nog een bouwwerf, daar kijk ik erg naar uit!

 

Welk woord of welke zin gebruik je te vaak?

Op berichtjes of mailtjes die in de goede richting gaan, zet ik algauw Top! Dat zegt het helemaal.

 

Wat is je meest gekoesterde bezit?

Ik koester mijn kinderen het meest van al. Als het met hen goed gaat, ben ik gerust. Als plusmama ontferm ik mij nu ook mee over twee prachtexemplaren die weer andere uitdagingen meebrengen.

 

Wat is volgens jou de diepste ellende?

Als er iets aan dat gekoesterde groepje raakt. Kinderen moeten op de eerste plaats gezond en onbezorgd kunnen opgroeien.

 

Wat is je favoriete bezigheid?

Tennissen vind ik bijzonder fijn, zowel om stoom af te blazen en de week van mij af te schudden, als om de gemoedelijke sfeer op het terras waar ik graag blijf nakaarten.

 

Ga je nog af en toe op café in de gemeente?

Zeker weten! In niet-coronatijd ga ik graag iets lekkers eten of drinken bij onze lokale horeca, keus genoeg in Bree!

 

Wat is je motto?

Doen! Minder blabla, meer actie!

 

Aan wie geef je de estafettestok door?

Aan Francis Benoit, burgemeester van Kuurne.

 

Voor Lokaal 01 | 2021