happy-kids-elementary-school (1).jpg
Provider image

Elke klas en elke school is divers: overal zijn immers verschillen en gelijkenissen te vinden die een grote rol kunnen spelen in hoe mensen met elkaar omgaan. Als lokaal bestuur kan je lesmateriaal, coaching, workshops en dergelijke rond diversiteit aanbieden of bundelen voor de scholen in je gemeente. Zo koppel je de diversiteit in je gemeente aan het werken rond burgerschap op school.

Categorie

Gelijke onderwijskansen

Doelen

Doelen variëren per type aanbod, maar kunnen bevatten:

 • Scholen ondersteunen om de diversiteit in de lokale samenleving als een hefboom in te zetten.
 • Het versterken van leerprocessen aangaande het omgaan met superdiversiteit bij leerlingen en leerkrachten, onder andere via het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s zoals racisme en discriminatie, integratie, diversiteit en mensenrechten.
 • Taalstimulering bij kinderen.
 • Van leerlingen wereldburgers maken die klaar zijn voor de toekomst.

Doelgroep

 • Schoolteams
 • Leraren
 • Leerlingen

 

Beschrijving

Door leerlingen te onderwijzen over verschillende belangrijke thema’s zoals diversiteit, burgerschap, kolonisatie, klimaat, mensenrechten, armoede enz. maak je van hen echte wereldburgers. Scholen gaan met leerlingen in de debat en bieden hen praktische tools aan. Zo kunnen kinderen en jongeren zich zo goed en rijk mogelijk ontwikkelen en worden gevoelige thema’s bespreekbaar gemaakt. Ook voor leerkrachten en scholen zelf is een educatief aanbod rond diversiteit belangrijk opdat zij leren omgaan met superdiversiteit in de school en in de klas.

Succesfactoren

Bij leerlingen:

 • Leerlingen leren de eigen mening en die van de ander beter kennen en begrijpen, worden bewust van het eigen referentiekader en dat van anderen.
 • Leerlingen krijgen een veilige ruimte en tools om rond verschillende meningen aan de slag en in discussie te gaan.
 • Leerlingen leren argumenteren en discussiëren maar ook zoeken naar verbinding en compromis.

Bij leerkrachten:

 • Leerkrachten wisselen uit rond eigen praktijk en leren van elkaar.
 • Professionaliseren vanuit het thema ‘samenleven in superdiversiteit’.

Gezamenlijk: leerkrachten en leerlingen leren elkaar beter kennen, wat vertrouwen en leerkansen vergroot - leerkrachten werken aan een (verdere) interculturalisering van schoolcultuur, wat leerkansen van leerlingen met én zonder migratieroots vergroot.

Uitdagingen

 • Stem het aanbod af op verschillende klasgroepen (verschillende richtingen, klasdynamiek, grootte's, diversiteit).
 • Communiceer goed welk engagement van leraren en schoolteams verwacht wordt voor welk traject of project.
 • Werk steeds aan een structurele verankering van de leerdoelen binnen de bredere schoolcultuur.

Deze praktijk in

Antwerpen

DemoKlap (Een praktijk van Atlas vzw – Integratie en Inburgering Antwerpen)

 • Beschrijving: In de klas worden al eens straffe uitspraken geuit die het samenleven in diversiteit op spanning zetten. In het DemoKlap-traject van Atlas Antwerpen leren leraren leerlingen beter begrijpen, leren ze hen constructief discussiëren, en wordt de superdiverse realiteit van een school gekoppeld aan werken rond burgerschap. Het traject werkt met leerlingen én leerkrachten een jaar lang rond drie thema’s: ‘luisteren en dialoog’, ‘discussie en debat’ en ‘compromis en actie’. 

 • Doelgroep: Scholieren (3e graad ASO, TSO, BSO) in superdiverse klascontext, leerkrachten en onderwijsbetrokken personeel in superdiverse scholen.

 • Trekkers: Dienst Gelijke Kansen en Onderwijsnetwerk

 • Contact educatief medewerker

Gent

GIDS (Gentse Inspiratiebank voor Diversiteit op School): Onderwijscentrum Gent ziet diversiteit als een grote meerwaarde voor het Gentse onderwijs. Het kan een hefboom zijn voor kinderen en jongeren om zich zo goed en rijk mogelijk te ontwikkelen, en een troef die schoolteams en leraren kunnen uitspelen. Om scholen daarin te ondersteunen, zorgt Onderwijscentrum Gent voor een uitgebreid en divers aanbod voor scholen en schoolteams. De GIDS bevat tools, workshops, coaching, informatie, lesmateriaal… rond verschillende dimensies van diversiteit. De GIDS is er voor alle scholen die werk willen maken van een beter diversiteitsbeleid. De GIDS loodst je door het diversiteitsaanbod voor schoolteams, leerkrachten en leerlingen.

De Stad biedt ook een gevarieerd educatief aanbod van wereldburgerschap in de klas, onder andere rond kinderrechten en kolonisatie.

Hasselt

Stad Hasselt heeft een aanbod wereldburgerschap voor scholen, dat naadloos aansluit op de eindtermen.

 • Secundair onderwijs: Hoe maak je van leerlingen echte wereldburgers die klaar zijn voor de toekomst? Ga in klasverband aan de slag met thema’s als armoede, klimaat en duurzaamheid, discriminatie, diversiteit, mensenrechten, SDG's, integratie en fair trade.
 • Contact

Beleidsdomeinen

 • Mondiaal beleid
 • Onderwijs
 • Samenleven in diversiteit
 • Taal

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.