Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Op de website van Vlaanderen Circulair vind je interessante cases, onderzoeken en dergelijke meer.

Hieronder vind je een greep uit het brede aanbod van Vlaanderen Circulair:

  • In 2019 publiceerde men een 'Terugblik Vlaanderen Circulair'. Hierin geeft Vlaanderen Circulair een overzicht van het werk dat het operationeel team van VC én de stuurgroeppartners in de voorbije jaar hebben verzet.
  • Reburg is een fictieve stad in een circulaire toekomst. Je ontdekt hoe onderneming aan de slag gaan? In welke omgeving we zouden leven en werken? Met de stad krijg je een beeld op het leven in een circulaire economie.

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de lokale besturen op verschillende manieren. In 2019 publiceerden zij een brochure 'Aankopen met positieve impact'. In deze publicatie komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod die klimaatneutrale, circulaire en sociale criteria hebben bij het aankopen van werken, leveringen of diensten.