Brussel 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelde het GPCE (Gewestelijk Programma CE) voor de aanmoediging van de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie. Het programma omvat 3 doelstellingen:

  • De milieudoelstellingen omvormen tot economische kansen
  • De economie herlokaliseren om waar dat mogelijk is plaatselijk te produceren, de verplaatsing te verminderen, het gebruik van het grondgebied te optimaliseren en meerwaarde te creëren voor de Brusselaars.
  • Bijdragen tot het creëren van tewerkstelling.

Wallonië

Economie Circulaire en Wallonie gaat volop voor de transitie naar een circulaire economie. De regionale beleidsverklaring (2019-2024) van Wallonië stelt dat het de ambitie is om afval en bijbehorende kosten te verminderen en banen en innovatieve bedrijvigheid te creëren. Wallonië neemt de ambitie serieus en ontwikkelde in 2018 het Waals Afvalstoffenplan.

In 2019 publiceerde Wallonië een inleidend rapport over de circulaire economie in Wallonië. Dit rapport geeft een overzicht van de circulaire economie in Wallonië en een reeks aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn ook terug te vinden in de resolutie die later in het jaar unaniem door het Waals Parlement is aangenomen.