Europa

De weg naar een circulaire gemeente vraagt de nodige stappen. Het gaat om het plannen, actie-ondernemen en het mobiliseren van de stakeholders. Daarom ontwikkelde de Europese Investment Bank (EIB) een stappenplan ‘the 15 circular steps for cities’. In 15 stappen wordt duidelijk hoe je als lokaal bestuur de transitie kan bewerkstellingen

Circular City Governance geeft weer waarom steden en gemeenten met circulaire economie aan de slag moeten gaan. Op de website staan verschillende voorbeelden van steden en gemeenten in Europa. Alle voorbeelden staan weergegeven in een vaste fiche die lokale besturen ook kunnen gebruiken bij het uitwerken van een eigen project.

De internationale inspiratie is niet ver weg, verschillende Nederlandse gemeenten hebben een strategie omtrent circulaire economie. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, … hebben elk hun eigen strategie. Het Rijk Nederland heeft ook een rijksbreed programma om het land in 2050 volledig circulair te maken.