Basistool

Via de SDG-basistool krijg je aan de hand van gerichte vragen meer zicht op waar jouw gemeente staat in het SDG-verhaal. Zo kan je gerichter bepalen waar jullie nog op willen inzetten. De vragen gaan over sensibilisering, communicatie en beleid.

De tool is een instrument tot zelfanalyse. Ze kan gebruikt worden om intern de discussie aan te gaan met bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden en politici. De tool reikt daarnaast ideeën aan hoe je concreet aan de slag kan met de SDG's binnen je gemeente, zowel op informatief als beleidsmatig vlak.

Lees zeker eerst de handleiding vooraleer je de tabel invult. De basistool werd geüpdatet in oktober 2020.