Op 1 januari 2023 start de vierde pijler, het participatie- en netwerktraject van de inburgeraar. Deze pijler houdt in dat de inburgeraar een bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgt om zijn of haar sociaal netwerk te versterken, en/of om zo beter te kunnen participeren aan de maatschappij.

Doel van de vierde pijler

Een sociaal netwerk opbouwen in een onbekende omgeving met een andere omgangstaal en andere maatschappelijke afspraken en conventies, is niet altijd even evoudig voor nieuwkomers. Daarom voegde de Vlaamse overheid een vierde pijler toe aan het bestaande inburgeringstraject. Met deze vierde pijler Netwerking en Participatie zullen inburgeraars de kans krijgen in een buddytraject te stappen, aan vrijwilligerswerk te doen, of een kennismakingsstage te doen bij een organisatie, bedrijf, of gemeente om hun sociaal netwerk te versterken en volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving.

Naast de lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding zullen de nieuwkomers een bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgen. Deze zal verplicht zijn voor wie niet werkt en niet studeert en moet voldoen aan de volgende formele voorwaarden: 

 • In Nederlandstalige context
 • Leidt tot participatie op sociaal vlak

Welke rol speelt wie?

Rol van de inburgeraar en Agentschappen van Integratie & Inburgering 

 • De inburgeraar is verantwoordelijk om geschikte participatie- en netwerkinitiatieven te vinden
 • De inburgeraar wordt bij zijn keuze voor één of meerdere initiatieven ondersteund door zijn trajectbegeleider bij het AgII 

 

Decretale rol lokale besturen 

 • Voor het participatie- en netwerktraject zijn de lokale besturen een prioritaire partner.
 • Zij ontsluiten een aanbod dat aanwezig is in hun gemeente.
 • De rol van de lokale besturen binnen de vierde pijler sluit aan bij de decretale regierol integratiebeleid.
 • Lokale besturen hebben zicht op het relevante aanbod van lokale en bovenlokale actoren in hun gemeente.
 • Ze kunnen bij de afstemming van het aanbod intergemeentelijk samenwerken.

Wat kan je concreet doen en wat zijn de voordelen?

Enkele zaken die ja kan ondernemen

 • Aanbod in kaart brengen
 • Aanbod creëren
 • Bijvoorbeeld het opzetten van een buddywerking
 • Bijvoorbeeld het organiseren van een praatgroep
 • Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de bib, cultuurcentra, sportclub, lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum, ...

De voordelen van lokale regierol

 • Organisaties bereiken meer nieuwkomers
 • Organisaties worden meer deskundig in het omgaan met nieuwkomers
 • Dit komt een brede doelgroep ten goede, ruimer dan de inburgeraar
 • Dit ondersteunt het lokale integratiebeleid