Provider image

Dit besluit wijzigt diverse bepalingen met betrekking tot de ‘Work Life Balance’ voor wat betreft het personeelsstatuut voor de ambtenaren tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt. Het betreft meer bepaald de flexibele werkregelingen, het geboorteverlof en het zorgverlof. Het besluit harmoniseert ook het verlof om dwingende redenen van familiaal belang en het verlof om dwingende redenen voor de statutairen en contractuelen. nvdr: Dit besluit is enkel van…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.