Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2022

De leden van de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering bespraken tijdens hun vergadering van 22 november 2023 het ontwerp van regiodecreet uitgebreid.

Ze amendeerden de gekende tekst op een aantal plaatsen.

Daarbij springen volgende wijzigingen in het oog:

  • Zwijndrecht wordt deel van referentieregio Waasland;
  • De naam van referentieregio Oostende wijzigt naar referentieregio Middenkust;
  • Voor de afschaffing van het goedkeuringstoezicht voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) en welzijnsverenigingen (VVMW)wordt een overgangstermijn ingevoerd: tot 1 januari 2024. Vanaf dan zal het voorafgaand niet-bindend advies worden ingevoerd voor regioconforme samenwerkingsverbanden.

Met deze amendementen keurde de commissie het ontwerp van regiodecreet goed. Het regiodecreet wordt nu doorverwezen naar de plenaire vergadering. De vooropgestelde datum van inwerkingtreding blijft 1 januari 2023.

Elke Vastiau